Bản tin Nhà trường

Hoạt động triển khai công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học năm 2017 tại Trường Đại học Quảng Bình

5/26/2017 9:53:32 AM

Hoạt động triển khai công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học năm 2017 tại Trường Đại học Quảng Bình Thực hiện kế hoạch số 203/KH- BGDĐT ngày 27/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học năm 2017, sáng ngày 23/5/2017 Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD - ĐHĐN) đã triển khai công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học tại Trường Đại học Quảng Bình.

Hội nghị Hội đồng Trường, lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016 -2021

5/25/2017 10:50:41 AM

Hội nghị Hội đồng Trường, lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016 -2021 Ngày 23 tháng 5 năm 2017, Hội đồng Trường Đại học Quảng Bình tổ chức Hội nghị Hội đồng Trường lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trường Đại học Quảng Bình tổ chức chương trình tuyên truyền phòng, chống ma túy và phổ biến giáo dục pháp luật trong sinh viên

5/10/2017 4:14:41 PM

Trường Đại học Quảng Bình tổ chức chương trình tuyên truyền phòng, chống ma túy và phổ biến giáo dục pháp luật trong sinh viên Nhằm thực hiện Đề án: “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015- 2020” và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Bình phát động, ngày 10.5.2017 Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức Chương trình Tuyên truyền phòng, chống ma túy và phổ biến giáo dục pháp luật trong sinh viên.

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ IV tại Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Quảng Bình

4/21/2017 7:56:56 PM

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ IV tại Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Quảng Bình Thực hiện Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 22/02/2017 của UBND Tỉnh Quảng Bình và về tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2017, sáng ngày 20/4/2017 tại Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Quảng Bình đã khai mạc các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam và Ngày bản quyền thế giới.

ACIIDS2017- Hội thảo quốc tế về các hệ thống thông tin và dữ liệu thông minh lần thứ 9

4/19/2017 3:06:37 PM

ACIIDS2017- Hội thảo quốc tế về các hệ thống thông tin và dữ liệu thông minh lần thứ 9 ACIIDS là hội thảo khoa học quốc tế về các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu thông minh được tổ chức thường niên do Giáo sư- tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Thành sáng lập và lần đầu tiên, vào năm 2009 tổ chức tại Trường Đại học Quảng Bình.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình