Xét tuyển

Thông báo xét tuyển Nguyện vọng 2 vào các ngành ĐH, CĐ hệ Chính quy năm 2012

11/21/2012 3:39:21 PM

Thông báo xét tuyển Nguyện vọng 2 vào các ngành ĐH, CĐ hệ Chính quy năm 2012 Trường Đại học Quảng Bình Thông báo xét tuyển Nguyện vọng 2 vào các ngành ĐH, CĐ hệ Chính quy năm 2012

Thông báo Điểm Trúng tuyển và Danh sách thí sinh Trúng tuyển ĐH, CĐ nguyện vọng 2 (Đợt 1) hệ Chính quy năm 2012

9/10/2012 10:20:44 AM

Thông báo Điểm Trúng tuyển và Danh sách thí sinh Trúng tuyển ĐH, CĐ nguyện vọng 2 (Đợt 1) hệ Chính quy năm 2012 Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Quảng Bình thông báo Mức điểm Trúng tuyển và Danh sách thí sinh Trúng tuyển ĐH, CĐ nguyện vọng 2 (Đợt 1) hệ Chính quy năm 2012

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển NV 2 vào ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012

9/8/2012 2:52:38 PM

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển NV 2 vào ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012 Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển NV2 vào ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012 về trường Đại học Quảng Bình - Cập nhật ngày 16/8/2012

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình