Tuyển sinh E-Learning

Thông báo tuyển sinh Elearning – Viện Đại học Mở Hà Nội

11/17/2016 10:03:52 AM

Thông báo tuyển sinh Elearning – Viện Đại học Mở Hà Nội UBND tỉnh Quảng Bình cho phép Trường Đại học Quảng Bình liên kết với Trung tâm đào tạo trực tuyến E-Learning – Viện Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh đại học hệ từ xa theo phương thức trực tuyến, bao gồm 05 ngành sau: Luật Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình