Thông báo

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ liên thông, hình thức vừa làm vừa học năm 2017 Ngành: Kế toán và Quản trị kinh doanh

3/16/2017 9:20:20 AM

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ liên thông, hình thức vừa làm vừa học năm 2017 Ngành: Kế toán và Quản trị kinh doanh Trường Đại học Quảng Bình tổ chức tuyển sinh đại học ngành Kế toán và đại học Quản trị kinh doanh, liên thông từ trình độ cao đẳng, hình thức vừa làm vừa học, cụ thể như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

3/15/2017 2:40:44 PM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 Năm 2017, Trường Đại học Quảng Bình được giao 2300 chỉ tiêu tuyển sinh các ngành Đại học và các ngành Cao đẳng. Nhà trường tổ chức tuyển sinh dựa trên kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. Các quy định cụ thể như sau:

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2017

3/15/2017 11:06:22 AM

 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2017 Trường Đại học Quảng Bình là trường đại học đa cấp, đa ngành; Có nhiệmvụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyểngiao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh QuảngBình và các vùng lân cận; Luôn coi trọng chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vữngvà đáp ứng nhu cầu xã hội.

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông, văn bằng 2 năm 2016

12/9/2016 9:35:12 AM

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông, văn bằng 2 năm 2016 Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông, văn bằng 2 năm 2016

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình