Thông báo

Thông báo tuyển sinh Sau đại học Ngành Lịch sử Việt Nam năm 2018

5/24/2018 2:51:44 PM

Thông báo tuyển sinh Sau đại học Ngành Lịch sử Việt Nam năm 2018 Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Trường đại học Sư phạm Huế - Đại học Huế tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2018 (Khóa XXVI) chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2018

5/24/2018 11:06:25 AM

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2018 Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Học viện Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Trường Đại học Khoa học Huế, Trường Đại học Sư phạm Huế, Khoa Luật – Trường Đại học Kinh tế TPHCM; Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2018.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

4/9/2018 10:25:33 AM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Học viên Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Trường Đại học Khoa học Huế, Trường Đại học Luật Huế, Đại học Xây dựng Hà Nội tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2018.

Thông báo sau đại học đợt 2 năm 2017 đặt lớp tại Trường ĐHQB

8/14/2017 11:00:21 AM

Thông báo sau đại học đợt 2 năm 2017 đặt lớp tại Trường ĐHQB Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Học viên Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa– Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Khoa học Huế, Đại học Xây dựng Hà Nội tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2017.

THÔNG BÁO Về việc tham dự Hội thảo khoa học "Industry 4.0 và Trí tuệ nhân tạo"

3/13/2017 3:11:41 PM

THÔNG BÁO Về việc tham dự Hội thảo khoa học Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Industry 4.0) đang diễn ra như vũ bão và ở quy mô toàn cầu, tác động mạnh mẽ, toàn diện đến nền kinh tế của mỗi quốc gia. Nhằm giúp cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên có những nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhân dịp GS.TSKH Nguyễn Ngọc Thành - Đại học Bách khoa Wroclaw (Ba Lan) về Việt Nam, Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Giáo sư tổ chức Hội thảo khoa học “Industry 4.0 và Trí tuệ nhân tạo”.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình