Thông báo

Thông báo phối hợp tuyển sinh sau đại học với Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

2/23/2017 9:16:18 AM

Thông báo phối hợp tuyển sinh sau đại học với Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Quảng Bình tiếp tục phối hợp với Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đào tạo thạc sĩ.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017 KHÓA-35, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

2/21/2017 1:58:50 PM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017 KHÓA-35, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng tổ chức đào tạo 04 lớp đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (mã số: 60520216), kỹ thuật điện tử (mã số: 60520203), khoa học máy tính (mã số: 60480101), kỹ thuật xây dựng công trình thủy (mã số: 60580202)

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH TRIẾT

12/22/2016 10:21:07 AM

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH TRIẾT TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH TRIẾT

Kết quả tuyển sinh Sau đại học Khóa 34 của Đại học Đà Nẵng tại Trường Đại học Quảng Bình

12/8/2016 4:14:52 PM

Kết quả tuyển sinh Sau đại học Khóa 34 của Đại học Đà Nẵng tại Trường Đại học Quảng Bình Kết quả tuyển sinh Sau đại học Khóa 34 của Đại học Đà Nẵng tại Trường Đại học Quảng Bình

Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ lần 1 năm 2017

12/8/2016 4:11:26 PM

Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ lần 1 năm 2017 Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ lần 1 năm 2017

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình