Bản tin

Chúc mừng NCS Phạm Thị Hà bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

6/28/2017 9:20:06 AM

Chúc mừng NCS Phạm Thị Hà bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Ngày 19/6/2017, tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học huế, Hội trường số 4 Lê Lợi, Huế, nghiên cứu sinh Phạm Thị Hà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học với đề tài: “Câu đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Việt”; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học; Mã số: 62.22.02.40.

Khai giảng đào tạo cao học liên kết với Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

1/10/2017 4:44:44 PM

Khai giảng đào tạo cao học liên kết với Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng Chiều ngày 7/1/2016 tại Giảng đường B3, Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ khai giảng đào tạo cao học liên kết cho các tân học viên chuyên ngành Kỹ thuật điện, Khoa học máy tính và Kỹ thuật công trình thủy khóa 34.

Chúc mừng tân tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Hoa

11/9/2016 9:23:03 AM

Chúc mừng tân tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Hoa Sáng ngày 02 tháng 11 năm 2016, tại Đại học Huế nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mai Hoa - Giảng viên chính Khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học Quảng Bình đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học với đề tài “Hành vi xin phép và hồi đáp trong tiếng Anh và tiếng Việt”, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Hoàng Tất thắng và PGS.TS Trương Viên.

Chúc mừng tân PGS.TS Trần Ngọc

10/13/2016 4:34:05 PM

Chúc mừng tân PGS.TS Trần Ngọc Ngày 10 tháng 10 năm 2016, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016. Theo Quyết định, trong đợt xét công nhận chuẩn chức danh năm 2016, Trường Đại học Quảng Bình có Tiến sỹ Trần Ngọc – Trưởng phòng Đào tạo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Chúc mừng tân tiến sĩ Trần Tự Lực

10/4/2016 8:01:32 AM

Chúc mừng tân tiến sĩ Trần Tự Lực Ngày 29 tháng 09 năm 2016, tại Đại học Huế nghiên cứu sinh Trần Tự Lực – Giảng viên, Trưởng Khoa Kinh tế - Du lịch, Trường Đại học Quảng Bình đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp với đề tài “Phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh Cao su tiểu điền ở tỉnh Quảng Bình”, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Bùi Dũng Thể.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình