Lịch cắt điện

LỊCH CẮT ĐIỆN CỦA ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH

12/15/2017 4:33:18 PM

LỊCH CẮT ĐIỆN CỦA ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch bao gồm các khu vực sau:

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình