Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Phòng Quản trị

10/21/2016 8:30:33 AM

Cơ cấu tổ chức Phòng Quản trị Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc thù công việc, Phòng Quản trị được chia thành các bộ phận

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình