Thông báo

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2017

9/5/2017 3:34:43 PM

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2017 Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Học viên Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Trường Đại học Khoa học Huế, Đại học Xây dựng Hà Nội tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2017. Thông tin cụ thể như sau:

Thông báo sau đại học đợt 2 năm 2017 đặt lớp tại Trường ĐHQB

8/2/2017 10:56:55 AM

Thông báo sau đại học đợt 2 năm 2017 đặt lớp tại Trường ĐHQB Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Học viên Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa– Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Khoa học Huế, Đại học Xây dựng Hà Nội tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2017.

Công văn Liên kết tuyển sinh đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng tại Trường Đại học Quảng Bình

12/2/2016 10:47:44 AM

Công văn Liên kết tuyển sinh đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng tại Trường Đại học Quảng Bình Công văn Liên kết tuyển sinh đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng tại Trường Đại học Quảng Bình

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình