Cơ cấu - nhân sự

Cơ cấu tổ chức của phòng QLKH và HTQT

4/18/2017 3:41:26 PM

Cơ cấu tổ chức của phòng QLKH và HTQT Biên chế phòng: 11 CBGV; Chi bộ: 08 đảng viên; Công đoàn: 11 công đoàn viên.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình