VĂN BẢN BIỂU MẪU

PHIẾU QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH VIÊN

1/9/2018 2:52:45 PM

PHIẾU QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH VIÊN Lớp trưởng tải File Word về, điền thông tin theo mẫu, sau đó gửi một bản mềm về Email: nhathuyctsv@gmail.com và một bản cứng về phòng Công tác sinh viên. Hạn cuối nộp vào ngày thứ 3, ngày 16/01/2018.

Bảng theo dõi sinh viên (dành cho sinh viên năm cuối)

3/24/2017 9:23:35 AM

Bảng theo dõi sinh viên (dành cho sinh viên năm cuối) Lớp trưởng In ra một bản cứng nộp về phòng CTSV, một bản mềm gửi qua mail: phuc.ctsv@gmail.com

Đơn xác nhận là sinh viên của trường.

3/23/2017 4:06:01 PM

Đơn xác nhận là sinh viên của trường. Đơn xác nhận là sinh viên của trường.

Đơn xin phép nghỉ học dành cho SV Lào.

2/16/2017 2:37:16 PM

Đơn xin phép nghỉ học dành cho SV Lào. Đơn xin phép nghỉ học dành cho SV Lào.

Mẫu danh sách thống kê Nội trú - Ngoại trú

9/22/2016 4:03:37 PM

Mẫu danh sách thống kê Nội trú - Ngoại trú Lớp trưởng nộp lại một bản giấy và đánh một bản bằng File Word gửi vào địa chỉ mail: nhathuyctsv@gmail.com

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình