VĂN BẢN BIỂU MẪU

Bảng theo dõi sinh viên (dành cho sinh viên năm cuối)

3/24/2017 9:23:35 AM

Bảng theo dõi sinh viên (dành cho sinh viên năm cuối) Lớp trưởng In ra một bản cứng nộp về phòng CTSV, một bản mềm gửi qua mail: phuc.ctsv@gmail.com

Đơn xác nhận là sinh viên của trường.

3/23/2017 4:06:01 PM

Đơn xác nhận là sinh viên của trường. Đơn xác nhận là sinh viên của trường.

Đơn xin phép nghỉ học dành cho SV Lào.

2/16/2017 2:37:16 PM

Đơn xin phép nghỉ học dành cho SV Lào. Đơn xin phép nghỉ học dành cho SV Lào.

Mẫu danh sách thống kê Nội trú - Ngoại trú

9/22/2016 4:03:37 PM

Mẫu danh sách thống kê Nội trú - Ngoại trú Lớp trưởng nộp lại một bản giấy và đánh một bản bằng File Word gửi vào địa chỉ mail: nhathuyctsv@gmail.com

MẪU ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ SINH VIÊN

9/22/2016 3:44:41 PM

MẪU ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ SINH VIÊN Sinh viên tải mẫu đơn về, điền đầy đủ thông tin, Giáo viên chủ nhiệm và Khoa ký xác nhận.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình