VĂN BẢN BIỂU MẪU

Bảng theo dõi sinh viên (dành cho sinh viên năm cuối)

3/24/2017 9:23:35 AM

Bảng theo dõi sinh viên (dành cho sinh viên năm cuối) Lớp trưởng In ra một bản cứng nộp về phòng CTSV, một bản mềm gửi qua mail: nhathuyctsv@gmail.com

Bảng theo dõi sinh viên

3/24/2017 9:23:13 AM

Bảng theo dõi sinh viên Lớp trưởng In ra một bản cứng nộp về phòng CTSV, một bản mềm gửi qua mail: nhathuyctsv@gmail.com

Đơn xác nhận là sinh viên của trường.

3/23/2017 4:06:01 PM

Đơn xác nhận là sinh viên của trường. Đơn xác nhận là sinh viên của trường.

Đơn xin phép nghỉ học dành cho SV Lào.

2/16/2017 2:37:16 PM

Đơn xin phép nghỉ học dành cho SV Lào. Đơn xin phép nghỉ học dành cho SV Lào.

MẪU ĐĂNG KÝ MUA BHTT SINH VIÊN

9/26/2016 9:18:03 AM

MẪU ĐĂNG KÝ MUA BHTT SINH VIÊN Sinh viên làm theo hướng dẫn trong mẫu. Gửi vào mail: nhathuyctsv@gmail.com

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình