VĂN BẢN BIỂU MẪU

Đơn xin phép nghỉ học dành cho SV Lào.

2/16/2017 2:37:16 PM

Đơn xin phép nghỉ học dành cho SV Lào. Đơn xin phép nghỉ học dành cho SV Lào.

MẪU ĐĂNG KÝ MUA BHTT SINH VIÊN

9/26/2016 9:18:03 AM

MẪU ĐĂNG KÝ MUA BHTT SINH VIÊN Sinh viên làm theo hướng dẫn trong mẫu. Gửi vào mail: nhathuyctsv@gmail.com

Mẫu danh sách thống kê Nội trú - Ngoại trú

9/22/2016 4:03:37 PM

Mẫu danh sách thống kê Nội trú - Ngoại trú Lớp trưởng nộp lại một bản giấy và đánh một bản bằng File Word gửi vào địa chỉ mail: nhathuyctsv@gmail.com

MẪU ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ SINH VIÊN

9/22/2016 3:44:41 PM

MẪU ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ SINH VIÊN Sinh viên tải mẫu đơn về, điền đầy đủ thông tin, Giáo viên chủ nhiệm và Khoa ký xác nhận.

MẪU THÔNG TIN HỒ SƠ SINH VIÊN

6/9/2016 3:24:11 PM

MẪU THÔNG TIN HỒ SƠ SINH VIÊN Lớp trưởng các khoá điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn của mẫu này nhằm quản lý thông tin của sinh viên để làm điểm rèn luyện cuối khoá. Sau đó gửi vào mail: nhathuyctsv@gmail.com

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình