THÔNG BÁO

LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CÁC KHÓA 55,56,57,58, NĂM HỌC 2016-2017

9/23/2016 10:42:45 AM

LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CÁC KHÓA 55,56,57,58, NĂM HỌC 2016-2017 LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CÁC KHÓA 55,56,57,58, NĂM HỌC 2016-2017

Thông báo về việc mở lớp sát hạch Lái xe mô tô hạng A1, tại trường ĐH Quảng Bình đợt 2 năm học 2014 - 2015.

3/19/2015 11:00:48 AM

Thông báo về việc mở lớp sát hạch Lái xe mô tô hạng A1, tại trường ĐH Quảng Bình đợt 2 năm học 2014 - 2015. Thông báo về việc mở lớp sát hạch Lái xe mô tô hạng A1, tại trường ĐH Quảng Bình đợt 2 năm học 2014 - 2015.

Thông báo về việc phát Bằng và Hồ sơ lái xe hạng A1 đợt 1 năm học 2014 - 2015.

11/27/2014 4:01:56 PM

Thông báo về việc phát Bằng và Hồ sơ lái xe hạng A1 đợt 1 năm học 2014 - 2015. Thông báo về việc phát Bằng và Hồ sơ lái xe hạng A1 đợt 1 năm học 2014 - 2015.

Thông báo lịch học và sát hạch lái xe hạng A1, đợt 1 năm học 2014 - 2015

10/24/2014 4:28:37 PM

Thông báo lịch học và sát hạch lái xe hạng A1, đợt 1 năm học 2014 - 2015 Thông báo lịch học và sát hạch lái xe hạng A1, đợt 1 năm học 2014 - 2015

KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE TỰ NGHUYỆN CUỐI KHÓA CHO HSSV NĂM HỌC 2013 - 2014

6/25/2014 5:18:08 PM

KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE TỰ NGHUYỆN CUỐI KHÓA CHO HSSV NĂM HỌC 2013 - 2014 Kế hoạch về việc tổ chức khám sức khỏe tự nguyện cuối khóa cho HSSV năm học 2013 - 2014

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình