ĐIỂM RÈN LUYỆN

PHIẾU RÈN LUYỆN DÀNH CHO SINH VIÊN LÀO

2/23/2017 9:19:31 AM

PHIẾU RÈN LUYỆN DÀNH CHO SINH VIÊN LÀO PHIẾU RÈN LUYỆN DÀNH CHO SINH VIÊN LÀO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017

1/5/2017 9:46:29 AM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017 GVCN nộp toàn bộ hồ sơ xét ĐRL của lớp và File cho Phòng CTSV(qua đ/c Lê Thị Nguyệt Minh qua Email: nguyetminhdhqb@gmail.com DĐ: 0919.360.566) sau khi có điểm tổng kết học kỳ I, năm hoc 2016 – 2017 từ Phòng Đào tạo một tuần. (Riêng các lớp Đại học khóa 55 và cao đẳng khóa 56 phải hoàn thành trước khi SV đi thực tập).

PHIẾU ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY

10/13/2016 8:21:31 AM

PHIẾU ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY PHIẾU ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY

MẪU BẢNG ĐIỂM RÈN LUYỆN DÙNG CHO SINH VIÊN LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

10/13/2016 8:17:38 AM

MẪU BẢNG ĐIỂM RÈN LUYỆN DÙNG CHO SINH VIÊN LIÊN THÔNG CHÍNH QUY MẪU BẢNG ĐIỂM RÈN LUYỆN DÙNG CHO SINH VIÊN LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

PHIẾU NGOẠI TRÚ

10/13/2016 8:12:47 AM

PHIẾU NGOẠI TRÚ PHIẾU NGOẠI TRÚ

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình