ĐỀ THI

Đề thi bài viết thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên đại học và cao đẳng các khóa 55,56 và 57

11/15/2016 3:35:20 PM

Đề thi bài viết thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên đại học và cao đẳng các khóa 55,56 và 57 HẠN CUỐI NỘP BÀI THI: THỨ 3, NGÀY 22/11/2016: Lớp trưởng đến phòng Công tác sinh viên để nhận giấy thi!

Đề thi bài viết thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên đại học và cao đẳng các khóa 58

11/15/2016 3:35:04 PM

Đề thi bài viết thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên đại học và cao đẳng các khóa 58 HẠN CUỐI NỘP BÀI THI: THỨ 3, NGÀY 22/11/2016: Lớp trưởng đến phòng Công tác sinh viên để nhận giấy thi!

Đề thi bài viết thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2015 - 2016 dành cho sinh viên Khóa 57

11/3/2015 10:35:02 AM

Đề thi bài viết thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2015 - 2016 dành cho sinh viên Khóa 57 Đề thi bài viết thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2015 - 2016 dành cho sinh viên Khóa 57.

Đề thi bài viết thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2015 - 2016 dành cho các khóa giữa và khóa cuối!

11/3/2015 10:19:49 AM

Đề thi bài viết thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2015 - 2016 dành cho các khóa giữa và khóa cuối! Đề thi bài viết thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2015 - 2016 dành cho các khóa giữa và khóa cuối (ĐH khóa 54, ĐH khóa 55, ĐH khóa 56, CĐ khóa 55, CĐ khóa 56):

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình