KÝ TÚC XÁ

Thông báo kết quả xếp loại Sinh viên nội trú học kỳ I năm học 2015 - 2016 (Đối với sinh viên Việt Nam)

1/29/2016 8:50:07 AM

Thông báo kết quả xếp loại Sinh viên nội trú học kỳ I năm học 2015 - 2016 (Đối với sinh viên Việt Nam) Thông báo kết quả xếp loại Sinh viên nội trú học kỳ I năm học 2015 - 2016 (Đối với sinh viên Việt Nam)

Thông báo kết quả xếp loại Sinh viên nội trú học kỳ I năm học 2015 - 2016 (Đối với Lưu HS Lào)

1/29/2016 8:49:00 AM

Thông báo kết quả xếp loại Sinh viên nội trú học kỳ I năm học 2015 - 2016 (Đối với Lưu HS Lào) Thông báo kết quả xếp loại Sinh viên nội trú học kỳ I năm học 2015 - 2016 (Đối với Lưu HS Lào)

Thông báo kết quả xếp loại Sinh viên nội trú học kỳ II năm học 2014 - 2015 (Đối với Lưu HS Lào)

6/30/2015 5:00:28 PM

Thông báo kết quả xếp loại Sinh viên nội trú học kỳ II năm học 2014 - 2015 (Đối với Lưu HS Lào) Thông báo kết quả xếp loại Sinh viên nội trú học kỳ II năm học 2014 - 2015 (Đối với Lưu HS Lào.

Thông báo kết quả xếp loại Sinh viên nội trú học kỳ II năm học 2014 - 2015 (Đối với Sinh viên Việt Nam)

6/30/2015 4:57:13 PM

Thông báo kết quả xếp loại Sinh viên nội trú học kỳ II năm học 2014 - 2015 (Đối với Sinh viên Việt Nam) Thông báo kết quả xếp loại Sinh viên nội trú học kỳ II năm học 2014 - 2015 (Đối với Sinh viên Việt Nam.)

Thông báo kết quả xếp loại Sinh viên nội trú học kỳ I năm học 2014 - 2015 (Đối với Lưu HS - SV Lào).

1/13/2015 4:26:16 PM

Thông báo kết quả xếp loại Sinh viên nội trú học kỳ I năm học 2014 - 2015 (Đối với Lưu HS - SV Lào). Thông báo kết quả xếp loại Sinh viên nội trú học kỳ I năm học 2014 - 2015 (Đối với Lưu HS - SV Lào).

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình