KÝ TÚC XÁ

Thông báo kết quả xếp loại sinh viên nội trú học kỳ I năm học 2016 - 2017 ( đối với sinh viên Lào )

2/27/2017 9:24:00 AM

Thông báo kết quả xếp loại sinh viên nội trú học kỳ I năm học 2016 - 2017 ( đối với sinh viên Lào ) Thông báo kết quả xếp loại sinh viên nội trú học kỳ I năm học 2016 - 2017 ( Đối với lưu HS Lào )

Thông báo kết quả xếp loại sinh viên nội trú học kỳ I năm học 2016 - 2017 ( đối với sinh viên Việt Nam )

2/23/2017 4:04:33 PM

Thông báo kết quả xếp loại sinh viên nội trú học kỳ I năm học 2016 - 2017 ( đối với sinh viên Việt Nam ) Thông báo kết quả xếp loại sinh viên nội trú học kỳ I năm học 2016 - 2017 ( Đối với sinh viên Việt Nam )

Thông báo kết quả xếp loại Sinh viên nội trú học kỳ I năm học 2015 - 2016 (Đối với sinh viên Việt Nam)

1/29/2016 8:50:07 AM

Thông báo kết quả xếp loại Sinh viên nội trú học kỳ I năm học 2015 - 2016 (Đối với sinh viên Việt Nam) Thông báo kết quả xếp loại Sinh viên nội trú học kỳ I năm học 2015 - 2016 (Đối với sinh viên Việt Nam)

Thông báo kết quả xếp loại Sinh viên nội trú học kỳ I năm học 2015 - 2016 (Đối với Lưu HS Lào)

1/29/2016 8:49:00 AM

Thông báo kết quả xếp loại Sinh viên nội trú học kỳ I năm học 2015 - 2016 (Đối với Lưu HS Lào) Thông báo kết quả xếp loại Sinh viên nội trú học kỳ I năm học 2015 - 2016 (Đối với Lưu HS Lào)

Thông báo kết quả xếp loại Sinh viên nội trú học kỳ II năm học 2014 - 2015 (Đối với Lưu HS Lào)

6/30/2015 5:00:28 PM

Thông báo kết quả xếp loại Sinh viên nội trú học kỳ II năm học 2014 - 2015 (Đối với Lưu HS Lào) Thông báo kết quả xếp loại Sinh viên nội trú học kỳ II năm học 2014 - 2015 (Đối với Lưu HS Lào.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình