CHẾ ĐỘ - CHÍNH SÁCH

MẪU ĐƠN ƯU ĐÃI THEO THÔNG TƯ 36 (XÁC NHẬN THAY SỔ ƯU ĐÃI)

2/6/2017 3:18:32 PM

MẪU ĐƠN ƯU ĐÃI THEO THÔNG TƯ 36 (XÁC NHẬN THAY SỔ ƯU ĐÃI) Mẫu này xác nhận thay cho sổ ưu đãi!

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, NĂM HỌC 2016-2017

10/5/2016 8:51:58 AM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, NĂM HỌC 2016-2017 THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, NĂM HỌC 2016-2017

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

9/29/2016 10:59:02 AM

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ Kèm theo thông tư liên tịch số 19/2016/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH Sinh viên doawnload mẫu này, khai và xác nhận tại Khoa, sau đó về nộp tại Phòng Công tác sinh viên.

ĐƠN ĐĂNG KÝ SINH VIÊN THUỘC DIỆN ƯU ĐÃI - NĂM HỌC 2016-2017 (ĐĂNG KÝ TẠI LỚP)

9/29/2016 9:13:14 AM

ĐƠN ĐĂNG KÝ SINH VIÊN THUỘC DIỆN ƯU ĐÃI - NĂM HỌC 2016-2017 (ĐĂNG KÝ TẠI LỚP) Lớp trưởng download mẫu đơn này cho các bạn sinh viên đăng ký, sau đó xác nhận và nộp tại Phòng Công tác sinh viên.

Thông báo V/v xét trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí cho sinh viên năm học 2016 - 2017.

9/23/2016 10:47:08 AM

Thông báo V/v xét trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí cho sinh viên năm học 2016 - 2017. Thông báo V/v xét trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí cho sinh viên năm học 2016 - 2017.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình