BẢO HIỂM

Mẫu đăng ký BHTT Sinh viên.

9/14/2015 2:57:29 PM

Mẫu đăng ký BHTT Sinh viên. Sinh viên download file đính kèm,điền đầy đủ thông tin theo mẫu. Sau đó gửi file qua Email: huymusician@gmail.com và nộp bản giấy về phòng CTSV.

Mẫu đăng ký khám sức khỏe dành cho sinh viên năm cuối

5/6/2015 9:05:19 AM

Mẫu đăng ký khám sức khỏe dành cho sinh viên năm cuối Sinh viên làm theo hướng dẫn. Hạn nộp bản đăng ký đến ngày 22/4/2015

Mẫu đăng ký BHYT và BHYT cận nghèo.

3/9/2015 3:26:17 PM

Mẫu đăng ký BHYT và BHYT cận nghèo. Lớp Trưởng lấy mẫu từ file đính kèm bên dưới rồi điền đầy đủ thông tin theo mẫu. Sau khi hoàn thành gửi file qua Email : huymusician@gmail.com

Mẫu đơn cấp lại thẻ bảo hiểm Y tế.

11/24/2014 9:35:59 AM

Mẫu đơn cấp lại thẻ bảo hiểm Y tế. Mẫu đơn cấp lại thẻ bảo hiểm Y tế.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình