ALBUM HOẠT ĐỘNG

ĐẠI HỘI CHI BỘ

6/28/2017 9:08:00 AM

ĐẠI HỘI CHI BỘ Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 44-KH/ĐU, ngày 28/02/2017 của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình về việc đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020 và các văn bản hướng dẫn của Đảng cấp trên, ngày 20/04/2017 Chi bộ Phòng Công tác Sinh viên đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 với tinh thần Đoàn kết, Trí tuệ, Đổi mới, Phát triển!

Bổ nhiệm trưởng phòng Công tác sinh viên!

6/28/2017 8:55:35 AM

Bổ nhiệm trưởng phòng Công tác sinh viên! Bổ nhiệm trưởng phòng Công tác sinh viên - Ngày 30/3/2016

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình