Giới thiệu

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

4/9/2018 9:02:21 AM

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ Phòng Tổ chức - Hành chính được thành lập theo Quyết định số 1333/QĐ-ĐHQB ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình, có những chức năng và nhiệm vụ chủ yếu sau:

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình