GIỚI THIỆU PHÒNG CTSV

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

4/18/2017 3:29:23 PM

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Giới thiệu chung về Phòng công tác Sinh viên, Trường Đại Học Quảng Bình.

Một số hình ảnh cán bộ Phòng Công tác sinh viên

4/18/2017 3:28:23 PM

Một số hình ảnh cán bộ Phòng Công tác sinh viên Một số hình ảnh cán bộ Phòng Công tác sinh viên!

CƠ CẤU TỔ CHỨC

4/18/2017 3:27:53 PM

CƠ CẤU TỔ CHỨC Cơ cấu tổ chức Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại Học Quảng Bình.

Liên hệ Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Quảng Bình.

4/18/2017 3:25:07 PM

Liên hệ Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Quảng Bình. Địa chỉ liên hệ : Dãy nhà D - Trường Đại Học Quảng Bình. 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình. Điện thoại : 0232.3819.123

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình