Thông báo

Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra hồ sơ chuyên môn năm học 2016-2017

3/22/2017 8:52:42 AM

Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra hồ sơ chuyên môn năm học 2016-2017 Ngày 01 tháng 3 năm 2017, Đoàn Kiểm tra hồ sơ chuyên môn đã ban hành Kế hoạch số 277/KH-ĐKT về việc kiểm tra hồ sơ chuyên môn năm học 2016-2017, theo đó, đã xác định thời gian tiến hành kiểm tra cụ thể tại các đơn vị từ ngày 13/3/2017 đến ngày 28/3/2017.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình