Thanh tra

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2017-2018

12/29/2017 8:15:20 AM

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2017-2018 Được Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình phê duyệt theo Kế hoạch số 1844/KH-ĐHQB ngày 11/10/2017

Kế hoạch thanh tra giáo dục năm học 2016-2017

12/12/2016 11:04:05 AM

Kế hoạch thanh tra giáo dục năm học 2016-2017 Đã được Hiệu trưởng phê duyệt theo Kế hoạch số 2843/KH-ĐHQB ngày 27/9/2016

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình