Thanh tra

Kết luận thanh tra Trung tâm TH-NN

5/23/2018 2:53:53 PM

Kết luận thanh tra Trung tâm TH-NN Thực hiện Quyết định số 514/QĐ-ĐHQB ngày 15/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thanh tra công tác quản lý của Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, từ ngày 26/3/2018 đến ngày 20/4/2018 Đoàn thanh tra theo Quyết định số 514/QĐ-ĐHQB đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ.

Đề cương báo cáo

3/23/2018 5:49:19 PM

Đề cương báo cáo Thực hiện Quyết định số 514/QĐ-ĐHQB ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thanh tra công tác quản lý Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ, Đoàn thanh tra đề nghị Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ thực hiện một số nội dung sau đây:

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2017-2018

12/29/2017 8:15:20 AM

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2017-2018 Được Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình phê duyệt theo Kế hoạch số 1844/KH-ĐHQB ngày 11/10/2017

Kế hoạch thanh tra giáo dục năm học 2016-2017

12/12/2016 11:04:05 AM

Kế hoạch thanh tra giáo dục năm học 2016-2017 Đã được Hiệu trưởng phê duyệt theo Kế hoạch số 2843/KH-ĐHQB ngày 27/9/2016

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình