Pháp chế

Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 6/2017

6/6/2017 3:36:22 PM

Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 6/2017 Thực hiện Công văn số 865/HĐPH ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 6/2017, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện như sau:

Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 5/2017

6/6/2017 3:36:06 PM

Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 5/2017 Thực hiện Công văn số 687/HĐPH ngày 04/5/2017 của Hội đồng PH PBGDPL tỉnh Quảng Bình, Nhà trường hướng dẫn đến các đơn vị nội dung truyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 5/2017 gồm các nội dung:

Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 4/2017

6/6/2017 3:35:09 PM

Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 4/2017 Để duy trì mô hình Ngày Pháp luật được tổ chức mỗi tháng một lần theo Kế hoạch số 671/KH-ĐHQB ngày 13/5/2015 của Trường Đại học Quảng Bình về thực hiện mô hình “ Ngày Pháp luật”, Nhà trường hướng dẫn nội dung truyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 4/2017 gồm các nội dung:

Góp ý Dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3/21/2017 3:19:26 PM

Góp ý Dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Quy định về việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập và Thông tư Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập là hai Thông tư hướng dẫn chi tiết của Bộ trưởng Bộ GDĐT liên quan trực tiếp đến mỗi giảng viên. Do đó, để đảm bảo quyền và lợi ích cho giảng viên, đề nghị các đơn vị tổ chức góp ý

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình