Pháp chế

Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7/2017

7/18/2017 9:48:11 AM

Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7/2017 Thực hiện Công văn số 1058/HĐPH ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7/2017, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện như sau:

Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 6/2017

6/6/2017 3:36:22 PM

Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 6/2017 Thực hiện Công văn số 865/HĐPH ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 6/2017, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện như sau:

Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 5/2017

6/6/2017 3:36:06 PM

Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 5/2017 Thực hiện Công văn số 687/HĐPH ngày 04/5/2017 của Hội đồng PH PBGDPL tỉnh Quảng Bình, Nhà trường hướng dẫn đến các đơn vị nội dung truyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 5/2017 gồm các nội dung:

Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 4/2017

6/6/2017 3:35:09 PM

Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 4/2017 Để duy trì mô hình Ngày Pháp luật được tổ chức mỗi tháng một lần theo Kế hoạch số 671/KH-ĐHQB ngày 13/5/2015 của Trường Đại học Quảng Bình về thực hiện mô hình “ Ngày Pháp luật”, Nhà trường hướng dẫn nội dung truyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 4/2017 gồm các nội dung:

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình