Pháp chế

Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tháng 11/2017

11/9/2017 4:32:30 PM

Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tháng 11/2017 Ngày 09/11/2017, Trường ĐHQB có Công văn số 2071/ĐHQB-TTrPC về việc hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tháng 11/2017 đến các đơn vị thuộc Trưởng để triển khai thực hiện. Nội dung cụ thể như sau:

Nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tháng 9/2017

9/7/2017 4:49:24 PM

Nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tháng 9/2017 Thực hiện Công văn số 1549/HĐPH ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 9/2017, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện như sau:

Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7/2017

7/18/2017 9:48:11 AM

Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7/2017 Thực hiện Công văn số 1058/HĐPH ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7/2017, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện như sau:

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình