Pháp chế

Góp ý Dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3/21/2017 3:19:26 PM

Góp ý Dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Quy định về việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập và Thông tư Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập là hai Thông tư hướng dẫn chi tiết của Bộ trưởng Bộ GDĐT liên quan trực tiếp đến mỗi giảng viên. Do đó, để đảm bảo quyền và lợi ích cho giảng viên, đề nghị các đơn vị tổ chức góp ý

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

12/7/2016 10:15:10 PM

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2016 - 2017 Đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ban hành theo Kế hoạch số 2689/KH-ĐHQB ngày 06 tháng 9 năm 2016 về thực hiện công tác pháp chế năm học 2016 - 2017...

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình