Văn bản

Hướng dẫn đăng ký các Quyền Sở hữu trí tuệ

7/11/2018 8:52:03 AM

Hướng dẫn đăng ký các Quyền Sở hữu trí tuệ Tài sản Sở hữu trí tuệ là các sản phẩm sáng tạo của con người, để có thể tạo ra được các tài sản trí tuệ này thì công sức đầu tư chi phí và thời gian. Do vậy việc đăng ký sở hữu trí tuệ giúp nhằm đảm bảo công sức sáng tạo được pháp luật bảo hộ, có thể khai thác giá trị kinh tế từ các sản phẩm sáng tạo của nhà sáng tạo để bù đắp lại công sức đã bỏ ra.

Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Quảng Bình

11/20/2017 2:43:45 PM

Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Quảng Bình Quyết định số 2734/QĐ-ĐHQB ngày 15 tháng 9 năm 2016 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Quảng Bình

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình