Bản tin

Lịch thi kết thúc môn học lớp Cao học Kinh tế phát triển K24

12/22/2012 8:07:57 PM

Lịch thi kết thúc môn học lớp Cao học Kinh tế phát triển K24 Lịch thi kết thúc môn học lớp Cao học Kinh tế phát triển K24

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình