HN-HT trong nước

Hội thảo "Đổi mới phương pháp đào tạo, cập nhật giáo trình giảng dạy môn kế toán phù hợp với yêu cầu cải cách kế toán trong giai đoạn mới"

2/20/2017 8:06:49 AM

Hội thảo Hiện, nay, Bộ Tài chính đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc xây dựng đề án hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kế toán tại Việt Nam và việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, mà sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học, cao đẳng là một mộ phận quan trọng, được xác định là yếu tố đóng vai trò quyết định với sự thành công của đề án.

Hội thảo quốc tế quản lý môi trường và phát triển bền vững

2/7/2017 9:56:32 AM

Hội thảo quốc tế quản lý môi trường và phát triển bền vững Hội thảo quốc tế quản lý môi trường và phát triển bền vững tại Trường Đại học Hà Tĩnh

Thông báo hội thảo Ngữ học toàn quốc lần thứ 20

2/6/2017 10:41:57 AM

Thông báo hội thảo Ngữ học toàn quốc lần thứ 20 Hội thảo Ngữ học Toàn quốc lần thứ 20, chủ đề "NGÔN NGỮ Ở VIỆT NAM: HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN"

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình