Bản tin

Thông báo xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2018-2019

8/1/2018 2:22:56 PM

Thông báo xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2018-2019 Thực hiện quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đối với cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Quảng Bình, phòng QLKH-HTQT đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị trong năm học 2018-2019. Nội dung kế hoạch bao gồm:

Thông báo kê khai khối lượng NCKH năm học 2017-2018

6/12/2018 10:15:21 AM

Thông báo kê khai khối lượng NCKH năm học 2017-2018 Để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ NCKH của giảng viên trong năm học 2017-2018, Nhà trường đề nghị giảng viên kê khai kết quả NCKH theo hướng dẫn sau:

Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở và SKKN năm 2018

5/18/2018 1:58:25 PM

Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở và SKKN năm 2018 Căn cứ hợp đồng thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở và SKKN năm học 2017-2018 đã ký giữa Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình và các chủ nhiệm đề tài, Nhà trường tổ chức kiểm tra định kỳ việc thực hiện đề tài cụ thể như sau:

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình