Bản tin

Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình tham gia vòng chung kết giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka năm 2016

12/29/2016 3:06:00 PM

Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình tham gia vòng chung kết giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka năm 2016 Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học- Euréka là giải thưởng cao quý dành cho sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học trên toàn quốc.

Thông báo về việc đề xuất đề tài, nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, cấp cơ sở (bổ sung) năm 2017

11/21/2016 2:06:05 PM

Thông báo về việc đề xuất đề tài, nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, cấp cơ sở (bổ sung) năm 2017 Đề chuẩn bị cho việc xét chọn (bổ sung) đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh và đề tài cấp cơ sở năm 2017 theo cơ chế hỗ trợ kinh phí của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình, Nhà trường thông báo để các đơn vị và cá nhân đề xuất đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ, cụ thể:

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016 - 2017

9/30/2016 4:21:53 PM

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp cơ sở  và sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016 - 2017 Thực hiện kế hoạch hoạt động KHCN, ngày 30 tháng 9 năm 2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình đã có Quyết định số 2879/QĐ-ĐHQB phê duyệt danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở và SKKN năm học 2016-2017 (gồm 23 đề tài và 02 SKKN).

Thông báo xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2016-2017

8/16/2016 2:30:47 PM

Thông báo xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2016-2017 Thực hiện Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đối với cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Quảng Bình, phòng QLKH&HTQT đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ của đơn vị mình trong năm học 2016-2017

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình