Bản tin

Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ sau tiến sĩ và chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ sau tiến sĩ

3/23/2017 10:11:02 AM

Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ sau tiến sĩ và chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ sau tiến sĩ Ngày 27/2/2017, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN đã phê duyệt Quyết định số 234/QĐ - VHL v/v Ban hành Quy định quản lý Chương trình sau tiến sỹ tạo nguồn lực khoa học công nghệ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thông báo về việc đăng ký tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VII (2016-2017)

3/3/2017 8:36:08 AM

Thông báo về việc đăng ký tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VII (2016-2017) Căn cứ Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VII (2016-2017) ban hành kèm theo Quyết định số 117/QĐ-HTSTKT ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Ban Tổ chức Hội thi; nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của cán bộ, giảng viên và sinh viên, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ, Nhà trường thông báo đến các đơn vị, cán bộ giảng viên và toàn thể sinh viên tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VII (2016-2017) với các nội dung cụ thể như sau:

Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình tham gia vòng chung kết giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka năm 2016

12/29/2016 3:06:00 PM

Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình tham gia vòng chung kết giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka năm 2016 Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học- Euréka là giải thưởng cao quý dành cho sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học trên toàn quốc.

Thông báo về việc đề xuất đề tài, nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, cấp cơ sở (bổ sung) năm 2017

11/21/2016 2:06:05 PM

Thông báo về việc đề xuất đề tài, nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, cấp cơ sở (bổ sung) năm 2017 Đề chuẩn bị cho việc xét chọn (bổ sung) đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh và đề tài cấp cơ sở năm 2017 theo cơ chế hỗ trợ kinh phí của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình, Nhà trường thông báo để các đơn vị và cá nhân đề xuất đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ, cụ thể:

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016 - 2017

9/30/2016 4:21:53 PM

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp cơ sở  và sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016 - 2017 Thực hiện kế hoạch hoạt động KHCN, ngày 30 tháng 9 năm 2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình đã có Quyết định số 2879/QĐ-ĐHQB phê duyệt danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở và SKKN năm học 2016-2017 (gồm 23 đề tài và 02 SKKN).

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình