Thông báo

Trường Đại học Quảng Bình được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

8/20/2018 8:43:28 AM

Trường Đại học Quảng Bình được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ Với mục tiêu đổi mới cơ chế quản lý và nâng cao tính tự chủ, năng động và hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, Trường Đại học Quảng Bình đã đăng ký và được Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận đăng ký hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình