Kế hoạch tổ chức

Kế hoạch Kỷ niệm 57 năm xây dựng, phát triển và 10 năm thành lập trường Đại học Quảng Bình

10/19/2016 7:22:41 PM

Thực hiện Kế hoạch năm học 2015 - 2016, căn cứ kết luận tại cuộc họp Ban Giám hiệu ngày 17 tháng 8 năm 2015, Trường Đại học Quảng Bình lập Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 57 năm xây dựng - phát triển và 10 năm thành lập Trường Đại học Quảng Bình, cụ thể như sau:

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình