E-Learning

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN

12/22/2016 9:38:15 AM

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN UBND tỉnh Quảng Bình cho phép Trường Đại học Quảng Bình liên kết với Trung tâm đào tạo trực tuyến E-Learning – Viện Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh đại học hệ từ xa theo phương thức trực tuyến, bao gồm 05 ngành sau: Luật Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh.

Thông báo tuyển sinh Elearning – Viện Đại học Mở Hà Nội

7/19/2016 8:54:38 AM

Thông báo tuyển sinh Elearning – Viện Đại học Mở Hà Nội UBND tỉnh Quảng Bình cho phép Trường Đại học Quảng Bình liên kết với Trung tâm đào tạo trực tuyến E-Learning – Viện Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh đại học hệ từ xa theo phương thức trực tuyến, bao gồm 05 ngành sau: Luật Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình