Thông báo tuyển sinh

TB Tuyển sinh ĐH văn bằng hai hình thức VLVH năm 2017

10/31/2017 3:04:17 PM

TB Tuyển sinh ĐH văn bằng hai hình thức VLVH năm 2017	Trường Đại học Quảng Bình thông báo tuyển sinh đại học văn bằng hai hình thức vừa làm vừa học các ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học; Sư phạm Toán; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa; Sư phạm Sinh; Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử. (Đặt lớp tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Quảng Ninh).

Thông báo tuyển sinh Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

10/6/2017 2:35:55 PM

Thông báo tuyển sinh Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (Có mẫu đơn đăng ký kèm theo)

Thông báo tuyển sinh Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thiết bị dạy học

10/6/2017 2:25:16 PM

Thông báo tuyển sinh Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thiết bị dạy học (Có mẫu đơn đăng ký kèm theo)

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình