Thông báo tuyển sinh

TB Vv tuyển sinh đại học liên thông, hình thức VLVH

2/28/2017 8:50:14 AM

TB Vv tuyển sinh đại học liên thông, hình thức VLVH Trường ĐHQB tổ chức tuyển sinh đại học ngành Giáo dục mầm non, liên thông từ trình độ TCCN hình thức VLVH, đặt lớp tại Trung cấp Nghề số 9.

TB Vv tuyển sinh khóa học bổ túc kiến thức ngành GDMN

2/28/2017 8:35:54 AM

TB Vv tuyển sinh khóa học bổ túc kiến thức ngành GDMN Trường ĐHQB thông báo tuyển sinh khóa học bổ túc kiến thức ngành Giáo dục Mầm non, đặt tại Trung cấp Nghề số 9.

TB V/v tuyển sinh đại học liên thông, hình thức VLVH ngành Lâm nghiệp, lớp đặt tại TT GD-DN huyện Minh Hóa

1/3/2017 2:30:47 PM

TB V/v tuyển sinh đại học liên thông, hình thức VLVH ngành Lâm nghiệp, lớp đặt tại TT GD-DN huyện Minh Hóa Trường ĐHQB tổ chức tuyển sinh Đại học ngành Lâm nghiệp, liên thông từ trình độ TCCN hình thức VLVH, đặt lớp tại TT Giáo dục - Dạy nghề huyện Minh Hóa.

TB V/v tuyển sinh khóa học bổ túc kiến thức ngành GDMN

12/29/2016 3:51:12 PM

TB V/v tuyển sinh khóa học bổ túc kiến thức ngành GDMN	 Trường ĐHQB thông báo tuyển sinh khóa học bổ túc kiến thức ngành Giáo dục mầm non, đặt lớp tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Lệ Thủy.

TB V/v tuyển sinh ĐH văn bằng hai, liên thông hình thức VLVH năm 2016

12/29/2016 3:50:00 PM

TB V/v tuyển sinh ĐH văn bằng hai, liên thông hình thức VLVH năm 2016	 Trường ĐHQB tổ chức tuyển sinh đại học văn bằng 2, liên thông hình thức VLVH năm 2016, đặt lớp tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Lệ Thủy.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình