Thông báo tuyển sinh

TB Tuyển sinh ngành Giáo dục Tiểu học (LT từ trình độ CĐ lên ĐH)

4/19/2017 8:57:23 AM

TB Tuyển sinh ngành Giáo dục Tiểu học (LT từ trình độ CĐ lên ĐH) Trường ĐHQB tổ chức tuyển sinh ngành Giáo dục Tiểu học (liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH) hình thức VLVH, đặt lớp tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Quảng Trạch.

TB Tuyển sinh khóa học bổ túc kiến thức ngành Giáo dục Tiểu học

4/19/2017 8:32:07 AM

TB Tuyển sinh khóa học bổ túc kiến thức ngành Giáo dục Tiểu học Trường ĐHQB thông báo tuyển sinh khóa học bổ túc kiến thức ngành Giáo dục Tiểu học, đặt lớp tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyền Quảng Trạch.

TB V/v tuyển sinh lớp ĐHLT ngành Giáo dục Mầm non ( Đặt tại trường TC Nghề số 9)

4/18/2017 4:45:14 PM

TB V/v tuyển sinh lớp ĐHLT ngành Giáo dục Mầm non ( Đặt tại trường TC Nghề số 9) Trường ĐHQB thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học liên thông ngành Giáo dục Mầm non theo hình thức VLVH năm 2017.

TB Vv tuyển sinh đại học liên thông, hình thức VLVH

2/28/2017 8:50:14 AM

TB Vv tuyển sinh đại học liên thông, hình thức VLVH Trường ĐHQB tổ chức tuyển sinh đại học ngành Giáo dục mầm non, liên thông từ trình độ TCCN hình thức VLVH, đặt lớp tại Trung cấp Nghề số 9.

TB Vv tuyển sinh khóa học bổ túc kiến thức ngành GDMN

2/28/2017 8:35:54 AM

TB Vv tuyển sinh khóa học bổ túc kiến thức ngành GDMN Trường ĐHQB thông báo tuyển sinh khóa học bổ túc kiến thức ngành Giáo dục Mầm non, đặt tại Trung cấp Nghề số 9.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình