Thời khóa biểu

TKB Lớp ĐHGD Mầm non K57 (TS2015)

12/19/2017 9:22:47 AM

TKB Lớp ĐHGD Mầm non K57 (TS2015) Tại Trung tâm GD - DN huyện Quảng Trạch.

TKB Kì I (2017 - 2018) Lớp ĐHGD Mầm non K59 LT từ TCCN (TS năm 2017)

10/6/2017 9:28:50 AM

TKB Kì I (2017 - 2018) Lớp ĐHGD Mầm non K59 LT từ TCCN (TS năm 2017) Đặt lớp tại Trường Trung cấp Nghề số 9 (Thực hiện từ ngày 20/10/2017 đến 07/01/2018)

TKB Kì I (2017 - 2018) Lớp ĐHGD Mầm non K57 + K58

10/6/2017 9:27:05 AM

TKB Kì I (2017 - 2018) Lớp ĐHGD Mầm non K57 + K58 Lớp đặt tại Trung tâm GD - DN huyện Tuyên Hóa (Thực hiện từ ngày 20/10/2017 đến 22/03/2018)

TKB Kì I (2017 - 2018) Lớp ĐHGD Tiểu học K58 (TS 2016)

10/6/2017 9:24:35 AM

TKB Kì I (2017 - 2018) Lớp ĐHGD Tiểu học K58 (TS 2016) Lớp đặt tại Trung tâm GD - DN huyện Tuyên Hóa (Thực hiện từ ngày 20/10 đến 24/12/2017)

TKB Kì I (2017 - 2018) Lớp Văn bằng 2 ĐHSP Lịch sử K58 TS 2016

10/6/2017 9:21:48 AM

TKB Kì I (2017 - 2018) Lớp Văn bằng 2 ĐHSP Lịch sử K58 TS 2016 Lớp đặt tại Trung tâm GD - DN huyện Tuyên Hóa (Thực hiện từ ngày 20/10 đến 24/12/2017)

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình