Thời khóa biểu

TKB ĐHGD Tiểu học K59 (LT từ CĐ).

4/2/2018 10:42:47 AM

TKB ĐHGD Tiểu học K59 (LT từ CĐ). Tại Trung tâm GD-DN huyện Quảng Trạch.

TKB ĐHGD Mầm non K59 (Lt từ TCCN).

4/2/2018 10:34:15 AM

TKB ĐHGD Mầm non K59 (Lt từ TCCN). Đặt lớp tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Quảng Trạch.

TKB Lớp CDGD Mầm non K57.

4/2/2018 10:21:51 AM

TKB Lớp CDGD Mầm non K57. Đặt lớp tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Quảng Trạch

TKB Lớp ĐHGD Mầm non K57 (TS2015)

12/19/2017 9:22:47 AM

TKB Lớp ĐHGD Mầm non K57 (TS2015) Tại Trung tâm GD - DN huyện Quảng Trạch.

TKB Kì I (2017 - 2018) Lớp ĐHGD Mầm non K59 LT từ TCCN (TS năm 2017)

10/6/2017 9:28:50 AM

TKB Kì I (2017 - 2018) Lớp ĐHGD Mầm non K59 LT từ TCCN (TS năm 2017) Đặt lớp tại Trường Trung cấp Nghề số 9 (Thực hiện từ ngày 20/10/2017 đến 07/01/2018)

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình