Kế hoạch

KH V/v Phối hợp tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Lớp Đại học Quản trị kinh doanh - Hệ từ xa khóa 2012 - 2016

11/29/2016 9:24:26 AM

KH V/v Phối hợp tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Lớp Đại học Quản trị kinh doanh - Hệ từ xa khóa 2012 - 2016 Theo Công văn ngày 21/11/2016 về việc tổ chức Lễ trao bằng Tốt nghiệp của Trung tâm Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵng, Viện Đại học Mở Hà Nội; Trường Đại học Quảng Bình xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp.

KH V/v Tổ chức khóa bồi dưỡng giáo viên THCS, Tiểu học dạy môn Âm nhạc, Mỹ thuật

10/17/2016 3:39:27 PM

KH V/v Tổ chức khóa bồi dưỡng giáo viên THCS, Tiểu học dạy môn Âm nhạc, Mỹ thuật	Trường ĐHQB xây dựng kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng giáo viên THCS và Tiểu học dạy môn Âm nhạc, Mỹ thuật.

KH V/v tổ chức khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông

10/5/2016 3:39:26 PM

KH V/v tổ chức khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông	 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông.

KH vv Tổ chức thi học kỳ I - Lớp ĐHGD Mầm non k58 (LT từ trình độ CĐ)

9/30/2016 3:44:41 PM

KH vv Tổ chức thi học kỳ I - Lớp ĐHGD Mầm non k58 (LT từ trình độ CĐ) Thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp hệ liên thông hình thức VLVH, nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần kỳ I, lớp ĐHGD Mầm non khóa 58 (Liên thông từ trình độ CĐ), đặt lớp tại TT GD-DN huyện Minh Hóa.

KH Ôn tập tuyển sinh trình độ Đại học văn bằng 2 ngành SP Lịch sử

8/24/2016 4:36:52 PM

KH Ôn tập tuyển sinh trình độ Đại học văn bằng 2 ngành SP Lịch sử Trường ĐHQB thông báo kế hoạch ôn tập tuyển sinh trình độ Đại học văn bằng 2 ngành SP Lịch sử theo hình thức VLVH năm 2016, đặt lớp tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình