Kế hoạch

KH V/v ôn tập thi tuyển sinh trình độ ĐH ngành GDMN

6/19/2017 9:09:55 AM

KH V/v ôn tập thi tuyển sinh trình độ ĐH ngành GDMN	 Trường ĐHQB thông báo kế hoạch ôn tập tuyển sinh trình độ đại học ngành Giáo dục Mầm non (Liên thông từ TCCN) theo hình thức vừa làm vừa học năm 2017, đặt lớp tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Minh Hóa.

KH Tổ chức thi học kết thúc học phần các lớp ĐH, CĐ khóa 57 theo hình thức VLVH

5/3/2017 8:36:55 AM

KH Tổ chức thi học kết thúc học phần các lớp ĐH, CĐ khóa 57 theo hình thức VLVH Thực hiên kế hoạch đào tạo các lớp đại học, cao đẳng theo hình thức VLVH, Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần, các lớp đại học, cao đẳng khóa 57 theo hình thức VLVH.

KH Tổ chức thi học kết thúc học phần các lớp hệ liên thông theo hình thức VLVH

5/3/2017 8:31:06 AM

KH Tổ chức thi học kết thúc học phần các lớp hệ liên thông theo hình thức VLVH Thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp hệ liên thông theo hình thức VLVH, Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần các lớp hệ liên thông theo hình thức VLVH.

KH Tổ chức thi học kỳ IV, lớp ĐHGD Mầm non K57B (LT từ trình độ TCCN)

5/3/2017 8:25:22 AM

KH Tổ chức thi học kỳ IV, lớp ĐHGD Mầm non K57B (LT từ trình độ TCCN)	 Thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp hệ liên thông hình thức VLVH, Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần kỳ IV, lớp ĐHGD Mầm non khóa 57B (Liên thông từ trình độ TCCN), đặt lớp tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Quảng Trạch.

Kế hoạch V/v Tổ chức khóa học bổ túc kiến thức ngành Giáo dục Tiểu học

4/19/2017 8:51:33 AM

Kế hoạch V/v Tổ chức khóa học bổ túc kiến thức ngành Giáo dục Tiểu học Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức khóa bổ túc kiến thức ngành Giáo dục Tiểu học cho những đối tượng có nguyện vọng dự thi vào Đại học Giáo dục Tiểu học (đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng hình thức VLVH).

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình