Kế hoạch

Kế hoạch V/v Tổ chức khóa học bổ túc kiến thức ngành Giáo dục Tiểu học

4/19/2017 8:51:33 AM

Kế hoạch V/v Tổ chức khóa học bổ túc kiến thức ngành Giáo dục Tiểu học Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức khóa bổ túc kiến thức ngành Giáo dục Tiểu học cho những đối tượng có nguyện vọng dự thi vào Đại học Giáo dục Tiểu học (đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng hình thức VLVH).

KH V/v Ôn tập và thi tuyển sinh trình độ Đại học ngành Giáo dục Mầm non

4/18/2017 4:44:52 PM

KH V/v Ôn tập và thi tuyển sinh trình độ Đại học ngành Giáo dục Mầm non Trường ĐHQB thông báo kế hoạch ôn tập tuyển sinh trình độ đại học ngành Giáo dục Mầm non (Liên thông từ TCCN) theo hình thức VLVH năm 2017, đặt lớp tại Trường Trung cấp nghề số 9.

KH V/v Phối hợp tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Lớp Đại học Quản trị kinh doanh - Hệ từ xa khóa 2012 - 2016

11/29/2016 9:24:26 AM

KH V/v Phối hợp tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Lớp Đại học Quản trị kinh doanh - Hệ từ xa khóa 2012 - 2016 Theo Công văn ngày 21/11/2016 về việc tổ chức Lễ trao bằng Tốt nghiệp của Trung tâm Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵng, Viện Đại học Mở Hà Nội; Trường Đại học Quảng Bình xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp.

KH V/v Tổ chức khóa bồi dưỡng giáo viên THCS, Tiểu học dạy môn Âm nhạc, Mỹ thuật

10/17/2016 3:39:27 PM

KH V/v Tổ chức khóa bồi dưỡng giáo viên THCS, Tiểu học dạy môn Âm nhạc, Mỹ thuật	Trường ĐHQB xây dựng kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng giáo viên THCS và Tiểu học dạy môn Âm nhạc, Mỹ thuật.

KH V/v tổ chức khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông

10/5/2016 3:39:26 PM

KH V/v tổ chức khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông	 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình