Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON

7/4/2017 8:52:07 AM

GIỚI THIỆU VỀ KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON Khoa Sư phạm Tiểu học – Mầm non có tiền thân là Khoa Tiểu học và Khoa Mầm non của Trường Trung cấp và Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình. Khoa được thành lập theo Quyết định số 1217/QĐ-ĐHQB, ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON

6/3/2016 4:21:08 PM

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON Khoa Sư phạm Tiểu học – Mầm non có 19 cán bộ giảng viên, nhân viên (trong đó có 01 Tiến sĩ, 11 Thạc sĩ, 07 Cử nhân).

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình