GIỚI THIỆU

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2017

5/31/2017 3:20:55 PM

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2017 Căn cứ vào Quyết định số 308 /QĐ-ĐHQB ngày 11/3/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHQB về việc ban hành quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Quảng Bình, và Thông báo số 06/TB-ĐHQB, ngày 25/4/2017 của Phòng QLKH&HTQT. Khoa Nông Lâm Ngư tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên nhằm Tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học trong năm học 2016-2017 và trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về các giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

KHOA NÔNG - LÂM - NGƯ

3/1/2017 8:48:02 AM

KHOA NÔNG - LÂM - NGƯ KHOA NÔNG - LÂM - NGƯ FACULTY OF AGRICULTURE - FORESTRY - FISHERY

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình