Giới thiệu

Tuyển sinh đại học văn bằng 2 Ngành Quản Trị Kinh Doanh, hình thức đào tạo chính quy khóa ( đợt 1 năm 2018)

7/11/2018 1:17:20 PM

Tuyển sinh đại học văn bằng 2 Ngành Quản Trị Kinh Doanh, hình thức đào tạo chính quy khóa ( đợt 1 năm 2018) Tuyển sinh đại học văn bằng 2 Ngành Quản Trị Kinh Doanh, hình thức đào tạo chính quy khóa ( đợt 1 năm 2018)

Tuyển sinh đại học văn bằng 2 Ngành Quản Trị Kinh Doanh, hình thức đào tạo chính quy khóa ( đợt 1 năm 2018)

7/11/2018 1:16:44 PM

Tuyển sinh đại học văn bằng 2 Ngành Quản Trị Kinh Doanh, hình thức đào tạo chính quy khóa ( đợt 1 năm 2018) Tuyển sinh đại học văn bằng 2 Ngành Quản Trị Kinh Doanh, hình thức đào tạo chính quy khóa ( đợt 1 năm 2018)

Tuyển sinh Đại học Văn Bang 2 Ngành Kế Toán năm 2018 - 2019

6/22/2018 3:07:15 PM

Tuyển sinh Đại học Văn Bang 2 Ngành Kế Toán năm 2018 - 2019 Căn cứ Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT Trường ĐH Quảng Bình có Đủ điều kiện để đào tạo cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ 2 ngành kế toán

CTCT_CD_QTKD_2017

11/20/2017 2:28:50 PM

CTCT_CD_QTKD_2017

CTCT_DH_QTKD_2011-2015

11/20/2017 2:25:23 PM

CTCT_DH_QTKD_2011-2015

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình