Giới thiệu chung

Phòng Tư liệu và Thực hành Khoa Khoa học xã hội

11/29/2017 12:29:55 PM

Phòng Tư liệu và Thực hành Khoa Khoa học xã hội Phòng Tư liệu và Thực hành Khoa Khoa học xã hội được thành lập từ tháng 4 năm 2017, do ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Giảng viên Bộ môn Địa lý phụ trách. Đây là nơi trưng bày các tư liệu học tập phục vụ cho công tác đào tạo các ngành Đại học Địa lý du lịch, Đại học Sư phạm Ngữ văn, Đại học Sư phạm Lịch sử và Cao đẳng Sư phạm Địa lý.

Giới thiệu chung về Khoa Khoa học Xã hội - Trường Đại học Quảng Bình

6/30/2017 3:46:03 PM

Giới thiệu chung về Khoa Khoa học Xã hội - Trường Đại học Quảng Bình Khoa Khoa học xã hội - Trường Đại học Quảng Bình có tiền thân là Khoa Xã hội của Trường Trung cấp Sư phạm Quảng Bình, thành lập từ năm 1959. Là một Khoa có bề dày lịch sử với hơn nửa thế kỷ thành lập, xây dựng và phát triển, đến nay Khoa đã có nhiều kinh nghiệm đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực sư phạm và một số lĩnh vực ngoài sư phạm như Địa lý Du lịch, Công tác xã hội, Khoa học Thư viện. Hàng nghìn sinh viên đã trở thành những giáo viên giỏi, những nhà quản lý uy tín.

Giới thiệu về Bộ môn Địa lý

6/20/2017 1:53:32 PM

Giới thiệu về Bộ môn Địa lý Tiền thân của Bộ môn Địa lý hiện nay là Tổ chuyên môn Sử - Địa, thuộc Khoa Xã hội của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình ra đời từ năm 1997. Ngày 04/5/2017, Nhà trường có quyết định sắp sếp lại nhân sự để thành lập mới Bộ môn Địa lý - Công tác xã hội, cử TS.Trương Thị Tư - Giám đốc TT Học liệu kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Địa lý – Công tác xã hội và bổ nhiệm ThS. Nguyễn Hữu Duy Viễn giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn Địa lý – Công tác xã hội từ ngày 26/5/2017.

Giới thiệu về Bộ môn Ngữ văn

6/19/2017 10:02:37 PM

Giới thiệu về Bộ môn Ngữ văn Bộ môn Ngữ văn là một trong 3 bộ môn của Khoa Khoa học xã hội. Bộ môn có trách nhiệm đào tạo một số lượng lớn sinh viên chuyên ngành sư phạm Ngữ văn, sư phạm Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, đào tạo Tiếng Việt dự bị, Tiếng Việt không chuyên cho lưu học sinh và những chuyên ngành khoa học xã hội nhân văn khác có liên quan.

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi Khoa Khoa học xã hội

5/31/2016 3:21:21 PM

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi Khoa Khoa học xã hội Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng trong các lĩnh vực sư phạm, du lịch, văn hóa, xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói riêng, khu vực miền Trung nói chung; Nghiên cứu và chuyển giao các kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học cho các trường phổ thông, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh và khu vực.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình