Giới thiệu

Giới thiệu chung về khoa Khoa học Xã hội

6/3/2016 2:17:09 PM

Giới thiệu chung về khoa Khoa học Xã hội Khoa Khoa học Xã hội trường Đại học Quảng Bình có tiền thân là khoa Xã hội của Trường Trung cấp Sư phạm Quảng Bình, thành lập từ năm 1959. Cùng với sự phát triển của nhà trường, quy mô đào tạo ngày càng mở rộng, tên gọi của Khoa cũng qua nhiều lần thay đổi. Từ tháng 9 - 2013, Khoa được mang tên là khoa Khoa học xã hội.

Giới thiệu về Bộ môn Địa lí - Việt Nam học - Công tác xã hội

4/20/2015 8:24:35 PM

Giới thiệu về Bộ môn Địa lí - Việt Nam học - Công tác xã hội Bộ môn Địa lí - Việt Nam học - Công tác xã hội hiện nay bao gồm 11 giảng viên. Trong đó, biên chế cơ hữu thuộc Khoa Khoa học Xã hội là 06 giảng viên, còn lại là các giảng viên kiêm nhiệm sinh hoạt chuyên môn tại Tổ nhưng thuộc biên chế ở các Bộ phận khác của Trường Đại học Quảng Bình: Trung tâm Học liệu, Phòng Công tác sinh viên, Khoa Lý luận chính trị. Về trình độ chuyên môn, Bộ môn Địa lí - Việt Nam gồm có 01 tiến sĩ và 10 thạc sĩ.

Giới thiệu về Bộ môn Ngữ văn

12/25/2014 1:32:32 PM

Giới thiệu về Bộ môn Ngữ văn Bộ môn Ngữ văn có 04 tiến sĩ, 09 thạc sĩ và 02 cử nhân

Giới thiệu về Bộ môn Lịch sử - Thông tin thư viên

12/18/2014 9:08:53 PM

Giới thiệu về Bộ môn Lịch sử - Thông tin thư viên Tiền thân của Bộ môn Lịch sử & Thư viện thông tin hiện nay là Tổ sinh hoạt chuyên môn Sử - Địa, thuộc Khoa Xã hội của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình ra đời từ năm 1997. Ban đầu Tổ gồm 4 thành viên: Cô Lê Thúy Mùi - giảng viên Lịch sử, cô Trương Thị Tư - giảng viên Địa lý (cán bộ phòng Đào tạo tham gia giảng dạy và sinh hoạt), thầy Vương Kim Thành - giảng viên Địa lý, thầy Lê Trọng Đại - giảng viên Lịch sử; do cô Lê Thúy Mùi làm Tổ trưởng.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình