Giới thiệu

Phòng Tư liệu và Thực hành Khoa Khoa học xã hội

11/29/2017 12:29:55 PM

Phòng Tư liệu và Thực hành Khoa Khoa học xã hội Phòng Tư liệu và Thực hành Khoa Khoa học xã hội được thành lập từ tháng 4 năm 2017, do ThS. Trần Thị Ánh Tuyết, Giảng viên Khoa Khoa học xã hội phụ trách. Đây là nơi trưng bày các tư liệu học tập phục vụ cho công tác đào tạo các ngành Đại học Địa lý du lịch, Đại học Sư phạm Ngữ văn, Đại học Sư phạm Lịch sử và Cao đẳng Sư phạm Địa lý.

Giới thiệu chung về Khoa Khoa học Xã hội - Trường Đại học Quảng Bình

6/30/2017 3:46:03 PM

Giới thiệu chung về Khoa Khoa học Xã hội - Trường Đại học Quảng Bình Khoa Khoa học xã hội - Trường Đại học Quảng Bình có tiền thân là Khoa Xã hội của Trường Trung cấp Sư phạm Quảng Bình, thành lập từ năm 1959.

Giới thiệu về Bộ môn Địa lý - Công tác xã hội

6/20/2017 1:53:32 PM

Giới thiệu về Bộ môn Địa lý - Công tác xã hội Tiền thân của Bộ môn Địa lý - Công tác xã hội hiện nay là Tổ chuyên môn Sử - Địa, thuộc Khoa Xã hội của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình ra đời từ năm 1997.

Giới thiệu về Bộ môn Ngữ văn

6/19/2017 10:02:37 PM

Giới thiệu về Bộ môn Ngữ văn Bộ môn Ngữ văn là một trong những bộ môn trọng yếu của Khoa Khoa học xã hội. Bộ môn có trách nhiệm đào tạo một số lượng lớn sinh viên chuyên ngành sư phạm Ngữ văn, sư phạm Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, đào tạo Tiếng Việt dự bị, Tiếng Việt không chuyên cho lưu học sinh và những chuyên ngành khoa học xã hội nhân văn khác có liên quan.

Giới thiệu về Bộ môn Lịch sử - Khoa học Thư viên

12/18/2014 9:08:53 PM

Giới thiệu về Bộ môn Lịch sử - Khoa học Thư viên Tiền thân của Bộ môn Lịch sử & Thư viện thông tin hiện nay là Tổ sinh hoạt chuyên môn Sử - Địa, thuộc Khoa Xã hội của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình ra đời từ năm 1997.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình