TUYỂN SINH

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT NĂM 2017

4/19/2017 9:50:25 AM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT NĂM 2017 Khoa GDTC - QP Trường Đại học Quảng Bình tuyển sinh Đại học chuyên nghành Giáo dục thể chất hệ chính quy với 60 chỉ tiêu

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT NĂM 2017

4/1/2017 11:07:41 AM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT NĂM 2017 Khoa GDTC - QP Trường Đại học Quảng Bình tuyển sinh Đại học chuyên nghành Giáo dục thể chất hệ chính quy với 60 chỉ tiêu

THI TUYỂN MÔN NĂNG KHIẾU NGHÀNH GIÁO DỤC THỂ CHÁT NĂM 2016 (Đợt bổ sung)

8/11/2016 4:02:44 PM

THI TUYỂN MÔN NĂNG KHIẾU NGHÀNH GIÁO DỤC THỂ CHÁT NĂM 2016 (Đợt bổ sung) Trường Đại học Quảng Bình thông báo thi tuyển bổ sung môn năng khiếu ngành Đại học Giáo dục Thể chất

Tuyển sinh đại học Giáo dục thể chất năm 2016

4/26/2016 8:19:48 AM

Tuyển sinh đại học Giáo dục thể chất năm 2016 Trường Đại học Quảng Bình tuyển sinh Đại học nghành Giáo dục thể chất theo hình thức xét tuyển với 40 chỉ tiêu

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình