KH công tác

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Phòng, chống tham nhũng

1/15/2013 8:46:21 AM

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Phòng, chống tham nhũng Số: 911a/KH-ĐHQB ngày 05 tháng 6 năm 2012

Kế hoạch phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2015

1/8/2013 3:09:42 PM

Kế hoạch phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2015 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2015 ở Trường Đaịhọc Quảng Bình

Kế hoạch công tác năm học 2012 - 2013

9/12/2012 4:13:07 PM

Kế hoạch công tác năm học 2012 - 2013 Số 1461/KH-ĐHQB ngày 05 tháng 9 năm 2012

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình