Thông tin tuyển sinh

TB Tuyển sinh ĐH văn bằng hai hình thức VLVH năm 2017

10/31/2017 3:23:16 PM

Trường Đại học Quảng Bình thông báo tuyển sinh đại học văn bằng hai hình thức vừa làm vừa học các ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học; Sư phạm Toán; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa; Sư phạm Sinh; Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử. (Đặt lớp tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Quảng Ninh).

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình