Thông tin tuyển sinh

TB V/v tuyển sinh lớp ĐH ngành GDMN liên thông từ trình độ TCCN (đặt tại TrT GD-DN huyện Minh Hóa)

6/19/2017 9:01:06 AM

Trường Đại học Quảng Bình thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học ngành Giáo dục Mầm non liên thông từ trình độ TCCN theo hình thức VLVH năm 2017.

TB Tuyển sinh đại học văn bằng hai hình thức VLVH năm 2017

5/25/2017 4:29:32 PM

Trường Đại học Quảng Bình thông báo tuyển sinh đại học văn bằng hai hình thức VLVH các ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa, Sư phạm Sinh, Sư phạm Văn, Sư phạm Lịch sử, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh. Địa điểm đặt lớp: Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề Thị xã Ba Đồn.

TB Tuyển sinh ngành Giáo dục Tiểu học (LT từ trình độ CĐ lên ĐH)

4/19/2017 8:57:52 AM

Trường ĐHQB tổ chức tuyển sinh ngành Giáo dục Tiểu học (liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH) hình thức VLVH, đặt lớp tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Quảng Trạch.

TB Tuyển sinh khóa học bổ túc kiến thức ngành Giáo dục Tiểu học

4/19/2017 8:32:14 AM

Trường ĐHQB thông báo tuyển sinh khóa học bổ túc kiến thức ngành Giáo dục Tiểu học, đặt lớp tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyền Quảng Trạch.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình