Kế hoạch đào tạo

KH Thi tốt nghiệp lớp Đại học Kế toán K55 (Khóa tuyển sinh năm 2013) hệ LT từ trình độ TCCN, hình thức VLVH

12/29/2016 4:27:09 PM

Thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp hình thức VLVH, Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp.

KH Tổ chức thi kết thúc học phần, lớp hệ LT, Văn bằng 2 theo hình thức VLVH (đặt tại Trung tâm GD - DN huyện Tuyên Hóa)

12/29/2016 4:20:13 PM

Thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp hình thức VLVH, Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần.

KH Tổ chức thi học kỳ, lớp ĐHGD Tiểu học K57, K58 (văn bằng hai) (đặt tại Trung tâm GD - DN huyện Minh Hóa)

12/29/2016 4:14:57 PM

Thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp văn bằng 2 hình thức VLVH, Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch tổ chức thi kết thúc học kỳ,lớp ĐHGD Tiểu học K57, K58 (Văn bằng 2), đặt lớp tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Minh Hóa.

KH Tổ chức thi học kỳ II lớp ĐH, CĐGD Mầm non K58 (LT từ trình độ CĐ) (đặt tại: Trường TC Nghề số 9)

12/29/2016 4:07:56 PM

Thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp hệ liên thông theo hình thức VLVH, Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần kỳ II,lớp ĐHGD Mầm non K58 (Liên thông từ trình độ TCCN), đặt lớp tại Trường Trung tâm Nghề số 9.

KH Tổ chức thi học kỳ III lớp ĐH, CĐGD Mầm non K58 (LT từ trình độ TCCN) (đặt tại: TT GD-DN huyện Bố Trạch)

12/29/2016 4:02:00 PM

Thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp theo hình thức VLVH, Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch tổ chức thi kết thúc học kỳ III,lớp ĐHGD Mầm non K58 (Liên thông từ trình độ TCCN), đặt lớp tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Bố Trạch.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình