Kế hoạch đào tạo

KH Vv Tốt nghiệp lớp ĐHGD Tiểu học K57 ( Khóa TS năm 2015 ) Hệ liên thông từ trình độ cao đẳng, hình thức VLVH

5/9/2017 3:31:15 PM

Lớp đặt tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Quảng Ninh.

KH V/v Thi tuyển sinh Đại học ngành Giáo dục Mầm non Liên thông từ trình độ TCCN hình thức vừa làm vừa học năm 2017

5/9/2017 3:07:01 PM

Kế hoạch về việc Thi tuyển sinh Đại học ngành Giáo dục Mầm non Liên thông từ trình độ TCCN hình thức vừa làm vừa học năm 2017

KH Tổ chức thi học kết thúc học phần các lớp ĐH, CĐ khóa 57 theo hình thức VLVH

5/3/2017 8:37:07 AM

Thực hiên kế hoạch đào tạo các lớp đại học, cao đẳng theo hình thức VLVH, Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần, các lớp đại học, cao đẳng khóa 57 theo hình thức VLVH.

KH Tổ chức thi học kết thúc học phần các lớp hệ liên thông theo hình thức VLVH

5/3/2017 8:31:20 AM

Thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp hệ liên thông theo hình thức VLVH, Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần các lớp hệ liên thông theo hình thức VLVH.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình