Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch V/v Tổ chức khóa học bổ túc kiến thức ngành Giáo dục Tiểu học

4/19/2017 8:51:13 AM

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức khóa bổ túc kiến thức ngành Giáo dục Tiểu học cho những đối tượng có nguyện vọng dự thi vào Đại học Giáo dục Tiểu học (đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng hình thức VLVH).

KH V/v Ôn tập và thi tuyển sinh trình độ Đại học ngành Giáo dục Mầm non

4/18/2017 4:38:28 PM

Trường ĐHQB thông báo kế hoạch ôn tập tuyển sinh trình độ đại học ngành Giáo dục Mầm non (Liên thông từ TCCN) theo hình thức VLVH năm 2017, đặt lớp tại Trường Trung cấp nghề số 9.

KH Vv Tổ chức thi học kỳ III, Lớp ĐHGD Tiểu học K57 (LT từ trình độ CĐ) tại TT GD-DN huyện Quảng Trạch.

3/3/2017 10:03:58 AM

Thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp hệ liên thông hình thức vừa làm vừa học, Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần kỳ III lớp ĐHGD Tiểu học K57 (LT từ trình độ CĐ) đặt lớp tại TT GD-DN huyện Quảng Trạch.

KH Tổ chức thi kết thúc học phần kỳ III, lớp ĐHGD Tiểu học K57 (LT từ CĐ) (đặt lớp tại Trung tâm GD - DN huyện Quảng Ninh)

2/28/2017 8:28:22 AM

Thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp hình thức VLVH, Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần kỳ III, lớp ĐHGD Tiểu học khóa 57 (LT từ trình độ CĐ), đặt lớp tại TT GD-DN huyện Quảng Ninh.

KH Thi tốt nghiệp lớp Đại học Kế toán K55 (Khóa tuyển sinh năm 2013) hệ LT từ trình độ TCCN, hình thức VLVH

12/29/2016 4:27:09 PM

Thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp hình thức VLVH, Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình