Thông tin tuyển sinh

TB tuyển sinh năm 2018 khóa BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên MN, TH, THCS

5/14/2018 3:00:24 PM

Đặt lớp tại TT Giáo dục - Dạy nghề huyện Minh Hóa.

TB tuyển sinh năm 2018 Khóa BD theo tiêu chuẩn danh nghề nghiệp cho giáo viên MN, TH, THCS

5/14/2018 2:56:44 PM

Đặt lớp tại Trường Đại học Quảng Bình.

TB tuyển sinh năm 2018 Khóa BD theo tiêu chuẩn danh nghề nghiệp cho giáo viên MN, TH, THCS

5/14/2018 2:52:14 PM

Đặt lớp tại TT Giáo dục - Dạy nghề huyện Bố Trạch.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

4/13/2018 9:37:28 AM

(Có mẫu đơn đăng ký được đính kèm ở cuối bài đăng)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THIẾT BỊ DẠY HỌC

4/13/2018 9:18:20 AM

(Có mẫu đơn đăng ký được đính kèm ở cuối bài đăng)

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình