Thời khoá biểu

Thời khóa biểu học phần Tiếng Anh B1.1 - Khóa 59 thực hiện từ ngày 26/11/2017

11/17/2017 10:42:32 AM

Thời khóa biểu học phần Tiếng Anh B1.1 - Khóa 59 thực hiện từ ngày 26/11/2017 Thời khóa biểu học phần Tiếng Anh B1.1 - Khóa 59 thực hiện từ ngày 26/11/2017

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 thực hiện từ ngày 03/11/2017

11/1/2017 2:56:34 PM

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2  thực hiện từ ngày 03/11/2017 Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 thực hiện từ ngày 03/11/2017

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 khóa 58 thực hiện từ ngày 19/8/2017

8/16/2017 3:13:02 PM

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 khóa 58 thực hiện từ ngày 19/8/2017 Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 khóa 58 thực hiện từ ngày 19/8/2017

Thời khóa biểu Học kỳ I, năm học 2017 - 2018 (Khóa 55, 56, 57, 58)

8/11/2017 8:39:29 AM

Thời khóa biểu Học kỳ I, năm học 2017 - 2018 (Khóa 55, 56, 57, 58) Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu Học kỳ I, năm học 2017 - 2018 (Khóa 55, 56, 57, 58).

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 khóa 58 thực hiện từ ngày 07/7/2017

7/6/2017 9:20:56 AM

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 khóa 58 thực hiện từ ngày 07/7/2017 Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 khóa 58 thực hiện từ ngày 07/7/2017

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình