Thời khoá biểu

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 thực hiện từ ngày 25/5/2018

5/23/2018 11:08:39 AM

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2  thực hiện từ ngày 25/5/2018 Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 thực hiện từ ngày 25/5/2018

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 thực hiện từ ngày 18/5/2018

5/17/2018 10:26:14 AM

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2  thực hiện từ ngày 18/5/2018 Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 thực hiện từ ngày 18/5/2018

Thời khóa biểu Giáo dục quốc phòng và An ninh Khóa 58 (Đợt 2), năm học 2017 - 2018

5/16/2018 1:51:21 PM

Thời khóa biểu Giáo dục quốc phòng và An ninh Khóa 58 (Đợt 2), năm học 2017 - 2018 Thời khóa biểu Giáo dục quốc phòng và An ninh Khóa 58 (Đợt 2), năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 thực hiện từ ngày 11/5/2018

5/9/2018 2:49:51 PM

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2  thực hiện từ ngày 11/5/2018 Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 thực hiện từ ngày 11/5/2018

Lịch học học phần Tiếng Anh 2 (Lớp dành cho sinh viên đã hoàn thành chương trình Tiếng Anh dự bị đợt 2)

5/8/2018 9:00:39 AM

Lịch học học phần Tiếng Anh 2 (Lớp dành cho sinh viên đã hoàn thành chương trình Tiếng Anh dự bị đợt 2) Lịch học học phần Tiếng Anh 2 (Lớp dành cho sinh viên đã hoàn thành chương trình Tiếng Anh dự bị đợt 2)

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình