Thời khoá biểu

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 khóa 58 thực hiện từ ngày 07/7/2017

7/6/2017 9:20:56 AM

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 khóa 58 thực hiện từ ngày 07/7/2017 Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 khóa 58 thực hiện từ ngày 07/7/2017

Kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng cho sinh viên Khóa 58

6/20/2017 2:15:10 PM

Kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng cho sinh viên Khóa 58 Nhà trường thông báo Kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng cho sinh viên Khóa 58

Thời khóa biểu hệ Liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 14/4/2017

4/12/2017 10:37:07 AM

Thời khóa biểu hệ Liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 14/4/2017 Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu hệ Liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 14/4/2017

Thời khóa biểu hệ Liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 17/02/2017

2/15/2017 3:51:28 PM

Thời khóa biểu hệ Liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 17/02/2017 Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu hệ Liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 17/02/2017

Thời khóa biểu hệ chính quy Khóa 58, Học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 (Chính thức)

2/9/2017 3:49:04 PM

Thời khóa biểu hệ chính quy Khóa 58, Học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 (Chính thức) Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu hệ chính quy Khóa 58, Học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 (Chính thức)

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình