Thời khoá biểu

Thời khóa biểu hệ Liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 14/4/2017

4/12/2017 10:37:07 AM

Thời khóa biểu hệ Liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 14/4/2017 Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu hệ Liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 14/4/2017

Thời khóa biểu hệ Liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 17/02/2017

2/15/2017 3:51:28 PM

Thời khóa biểu hệ Liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 17/02/2017 Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu hệ Liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 17/02/2017

Thời khóa biểu hệ chính quy Khóa 58, Học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 (Chính thức)

2/9/2017 3:49:04 PM

Thời khóa biểu hệ chính quy Khóa 58, Học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 (Chính thức) Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu hệ chính quy Khóa 58, Học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 (Chính thức)

Thời khóa biểu hệ Liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 09/02/2017

2/8/2017 9:15:39 AM

Thời khóa biểu hệ Liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 09/02/2017 Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu hệ Liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 09/02/2017

Thời khóa biểu hệ Liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 06/01/2017

1/6/2017 9:18:46 AM

Thời khóa biểu hệ Liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 06/01/2017 Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu hệ Liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 06/01/2017

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình