Thời khoá biểu

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 thực hiện từ ngày 19/01/2018

1/17/2018 9:04:00 AM

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2  thực hiện từ ngày 19/01/2018 Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 thực hiện từ ngày 19/01/2018

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 thực hiện từ ngày 12/01/2018

1/11/2018 8:29:20 AM

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2  thực hiện từ ngày 12/01/2018 Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 thực hiện từ ngày 12/01/2018

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 thực hiện từ ngày 05/01/2018

1/3/2018 4:25:49 PM

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2  thực hiện từ ngày 05/01/2018 Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 thực hiện từ ngày 05/01/2018

Thời khóa biểu Khóa 56,57,58 (Hệ chính quy), Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 (chính thức)

12/27/2017 2:52:36 PM

Thời khóa biểu Khóa 56,57,58 (Hệ chính quy), Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 (chính thức) Thời khóa biểu Khóa 56,57,58 (Hệ chính quy), Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 (chính thức)

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 thực hiện từ ngày 22/12/2017

12/21/2017 2:13:21 PM

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2  thực hiện từ ngày 22/12/2017 Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 thực hiện từ ngày 22/12/2017

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình