Thời khoá biểu

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 thực hiện từ ngày 23/3/2018

3/21/2018 4:08:20 PM

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2  thực hiện từ ngày 23/3/2018 Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 thực hiện từ ngày 23/3/2018

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 thực hiện từ ngày 16/03/2018

3/14/2018 10:45:43 AM

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2  thực hiện từ ngày 16/03/2018 Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 thực hiện từ ngày 16/03/2018

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 thực hiện từ ngày 09/03/2018

3/7/2018 10:38:16 AM

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2  thực hiện từ ngày 09/03/2018 Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 thực hiện từ ngày 09/03/2018

Thời khóa biểu học phần Tiếng Anh B1.1 - K59 (Dành cho các lớp không chuyên - Bổ sung)

3/1/2018 2:43:11 PM

Thời khóa biểu học phần Tiếng Anh B1.1 - K59 (Dành cho các lớp không chuyên - Bổ sung) Thời khóa biểu học phần Tiếng Anh B1.1 - K59 (Dành cho các lớp không chuyên - Bổ sung)

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 thực hiện từ ngày 02/03/2018

2/28/2018 4:12:04 PM

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2  thực hiện từ ngày 02/03/2018 Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 thực hiện từ ngày 02/03/2018

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình