Thời khoá biểu

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 thực hiện từ ngày 20/7/2018

7/19/2018 10:54:25 AM

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2  thực hiện từ ngày 20/7/2018 Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 thực hiện từ ngày 20/7/2018

Thời khóa biểu Lớp ĐHSP Hóa Khóa 59 (Liên thông)

7/10/2018 10:16:49 AM

Thời khóa biểu Lớp ĐHSP Hóa Khóa 59 (Liên thông) Thời khóa biểu Lớp ĐHSP Hóa Khóa 59 (Liên thông)

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 thực hiện từ ngày 13/7/2018

7/10/2018 9:02:45 AM

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2  thực hiện từ ngày 13/7/2018 Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 thực hiện từ ngày 13/7/2018

Thời khóa biểu Lớp Đại học Giáo dục thể chất Khóa 58&59 thực hiện từ ngày 12/7/2018

7/9/2018 3:11:08 PM

Thời khóa biểu Lớp Đại học Giáo dục thể chất Khóa 58&59 thực hiện từ ngày 12/7/2018 Thời khóa biểu Lớp Đại học Giáo dục thể chất Khóa 58&59 thực hiện từ ngày 12/7/2018

Thời khóa biểu học kỳ hè NH 2017_2018

7/6/2018 9:58:11 AM

Thời khóa biểu học kỳ hè NH 2017_2018 Thời khóa biểu học kỳ hè NH 2017_2018

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình