Kế hoạch đào tạo

Thông báo về việc thi lại học phần Giáo dục quốc phòng và An ninh cho sinh viên Đại học và Cao đẳng Khóa 56,57,58

3/21/2018 3:53:56 PM

Thông báo về việc thi lại học phần Giáo dục quốc phòng và An ninh cho sinh viên Đại học và Cao đẳng Khóa 56,57,58 Thông báo về việc thi lại học phần Giáo dục quốc phòng và An ninh cho sinh viên Đại học và Cao đẳng Khóa 56,57,58

Trường ĐH Quảng Bình đã thẩm định thành công CTĐT ngành Hệ thống thông tin quản lý và sẽ tuyển sinh từ năm 2018

2/13/2018 6:53:33 AM

Trường ĐH Quảng Bình đã thẩm định thành công CTĐT ngành Hệ thống thông tin quản lý và sẽ tuyển sinh từ năm 2018 Ngày 10/02/2018, Trường Đại học Quảng Bình đã tiến hành thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo ngành Hệ thống thông tin quan lý (mã ngành 7340405). Đây là ngành mới Nhà trường sẽ tuyển sinh năm 2018 với mục tiêu sẽ đào tạo đội ngũ cử nhân có đủ tài, trí, đức và năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực đội ngũ quản trị Hệ thống thông tin quan lý cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình và cả nước, cũng như các nước bạn Lào, Thái Lan trong cuộc cách mạng 4.0

Trường ĐH Quảng Bình đã thẩm định thành công CTĐT ngành Quản lý tài nguyên rừng và sẽ tuyển sinh từ năm 2018

2/6/2018 10:23:56 AM

Trường ĐH Quảng Bình đã thẩm định thành công CTĐT ngành Quản lý tài nguyên rừng và sẽ tuyển sinh từ năm 2018 Ngày 19/01/2018, Trường Đại học Quảng Bình đã tiến hành thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo ngành Quản lý tài nguyên rừng (mã ngành 7620211). Ngành Quản lý tài nguyên rừng là mã ngành mới Nhà trường sẽ tuyển sinh năm 2018 với mục tiêu sẽ đào tạo đội ngũ kỹ sư Quản lý tài nguyên rừng có đủ tài, trí, đức và năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực đội ngũ kiểm lâm và bảo vệ rừng của tỉnh Quảng Bình và cả nước, cũng như các nước bạn Lào, Thái Lan,...

Lịch thi kết thúc học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh Khóa 59

1/4/2018 8:26:34 AM

Lịch thi kết thúc học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh Khóa 59 Lịch thi kết thúc học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh Khóa 59

Kế hoạch đào tạo các ngành toàn khóa 54 - Năm 2012

10/2/2017 4:36:14 PM

Kế hoạch đào tạo các ngành toàn khóa 54 - Năm 2012 Kế hoạch đào tạo các ngành toàn khóa 54 - Năm 2012

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình