Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch đào tạo các ngành toàn khóa 54 - Năm 2012

10/2/2017 4:36:14 PM

Kế hoạch đào tạo các ngành toàn khóa 54 - Năm 2012 Kế hoạch đào tạo các ngành toàn khóa 54 - Năm 2012

Kế hoạch đào tạo các ngành toàn khóa 55 - Năm 2013

10/2/2017 4:36:00 PM

Kế hoạch đào tạo các ngành toàn khóa 55 - Năm 2013 Kế hoạch đào tạo các ngành toàn khóa 55 - Năm 2013

Kế hoạch đào tạo các ngành toàn khóa 56 - Năm 2014

10/2/2017 4:35:19 PM

Kế hoạch đào tạo các ngành toàn khóa 56 - Năm 2014 Kế hoạch đào tạo các ngành toàn khóa 56 - Năm 2014

Kế hoạch đào tạo các ngành toàn khóa 57 - Năm 2015

10/2/2017 4:34:58 PM

Kế hoạch đào tạo các ngành toàn khóa 57 - Năm 2015 Kế hoạch đào tạo các ngành toàn khóa 57 - Năm 2015

Kế hoạch đào tạo/học tập năm học 2013 - 2014

10/2/2017 4:34:03 PM

Kế hoạch đào tạo/học tập năm học 2013 - 2014 Kế hoạch đào tạo/học tập năm học 2013 - 2014

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình