Các ngành đào tạo

Hướng dẫn Tác nghiệp và Đăng ký học theo tín chỉ trên phần mềm QLĐT

6/20/2012 9:50:56 AM

Hướng dẫn Tác nghiệp và Đăng ký học theo tín chỉ trên phần mềm QLĐT Hướng dẫn tác nghiệp cho CB Quản lý và hướng dẫn sử dụng cho sinh viên đăng ký học theo tín chỉ trên phần mềm quản lý đào tạo

Các ngành nghề trường đang tổ chức đào tạo

1/12/2012 11:04:35 AM

Các ngành nghề trường đang tổ chức đào tạo Hiện tại, trường Đại học Quảng Bình đang tổ chức đào tạo chính quy 3108 sinh viên, trong đó: 14 ngành trình độ đại học, 1977 sinh viên; 13 ngành trình độ cao đẳng, 1127 sinh viên. Từ năm 2009, trường ta không tổ chức đào tạo trình độ trung cấp.

Liên kết đào tạo

1/12/2012 11:01:11 AM

Liên kết đào tạo Trường Đại học Quảng Bình liên kết với 16 cơ sở đào tạo trong cả nước đào tạo 1113 học viên đại học tại chức (VLVH) ở 15 ngành học đáp ứng nhu cầu nguồn lực lao động của địa phương.

Các ngành được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo

1/12/2012 10:20:58 AM

Các ngành được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo Từ năm 1995 đến nay, trường Đại học Quảng Bình được Bộ GD&ĐT giao đào tạo chính quy 71 ngành, trong đó: 16 ngành trình độ đại học, 46 ngành trình độ cao đẳng và 10 ngành trình độ trung cấp.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình