Các ngành đào tạo

Các ngành nghề trường đang tổ chức đào tạo

1/12/2012 11:04:35 AM

Các ngành nghề trường đang tổ chức đào tạo Hiện tại, trường Đại học Quảng Bình đang tổ chức đào tạo chính quy 3108 sinh viên, trong đó: 14 ngành trình độ đại học, 1977 sinh viên; 13 ngành trình độ cao đẳng, 1127 sinh viên. Từ năm 2009, trường ta không tổ chức đào tạo trình độ trung cấp.

Liên kết đào tạo

1/12/2012 11:01:11 AM

Liên kết đào tạo Trường Đại học Quảng Bình liên kết với 16 cơ sở đào tạo trong cả nước đào tạo 1113 học viên đại học tại chức (VLVH) ở 15 ngành học đáp ứng nhu cầu nguồn lực lao động của địa phương.

Các ngành được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo

1/12/2012 10:20:58 AM

Các ngành được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo Từ năm 1995 đến nay, trường Đại học Quảng Bình được Bộ GD&ĐT giao đào tạo chính quy 71 ngành, trong đó: 16 ngành trình độ đại học, 46 ngành trình độ cao đẳng và 10 ngành trình độ trung cấp.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình