Văn bản - Biểu mẫu

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”

3/2/2016 4:31:41 PM

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” Thực hiện chương trình công tác Hội và Phong trào Sinh viên năm học 2015 - 2016 của Hội sinh viên Trường Đại học Quảng Bình; căn cứ tình hình và điều kiện hoạt động của Câu lạc bộ Sinh viên nghiên cứu khoa học (CLB). Ban Chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Quảng Bình thông báo việc đăng ký thành viên câu lạc bộ Sinh viên nghiên cứu khoa học

ĐƠN ĐĂNG KÝ CUỘC THI SINH VIÊN SÁNG TẠO LẦN THỨ III

2/16/2016 7:12:56 AM

ĐƠN ĐĂNG KÝ CUỘC THI SINH VIÊN SÁNG TẠO LẦN THỨ III Cuộc thi được tổ chức sẽ là hoạt động thiết thực trong việc mở rộng phong trào, động viên, khích lệ sinh viên tham gia tích cực hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình