Phong trào Sinh viên 5 tốt

PHONG TRÀO SINH VIÊN 5 TỐT

1/4/2016 10:04:10 AM

PHONG TRÀO SINH VIÊN 5 TỐT Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013-2018, đã thống nhất sẽ tập trung vào phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhằm tạo môi trường để sinh viên rèn luyện.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình