Phong trào Sinh viên 5 tốt

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

12/13/2017 9:37:26 AM

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT”  CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 29-QĐ/HSV ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình)

Quy chế Sao tháng Giêng cấp Trường năm học 2016-2017

12/13/2017 9:34:56 AM

Quy chế Sao tháng Giêng cấp Trường năm học 2016-2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 23¬-QĐ/HSV ngày 15 /10/2015 của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Quảng Bình)

Quy chế phong trào “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường Nhiệm kỳ 2015-2018

10/11/2017 2:23:37 PM

Quy chế phong trào “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường Nhiệm kỳ 2015-2018 Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quảng Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2018 đã thống nhất triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhằm tạo môi trường để sinh viên rèn luyện trên các mặt: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập. Căn cứ Hướng dẫn 133-HD/TWHSV của Trung ương Hội Sinh viên, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình ban hành Quy chế phong trào sinh viên 5 tốt cấp Trường.

Quy chế Sinh viên 5 tốt cấp TW Hội sinh viên Việt Nam

10/11/2017 2:17:13 PM

Quy chế Sinh viên 5 tốt cấp TW Hội sinh viên Việt Nam Danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp TW Hội Sinh viên Việt Nam

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình