Khoa học trẻ, SV sáng tạo

KẾ HOẠCH HỘI THI SINH VIÊN SÁNG TẠO LẦN THỨ IV NĂM HỌC 2017-2018

12/11/2017 9:55:45 AM

KẾ HOẠCH HỘI THI SINH VIÊN SÁNG TẠO LẦN THỨ IV NĂM HỌC 2017-2018 Thời gian và địa điểm: - Thu Đơn đăng ký tham dự Hội thi: trước ngày 15/02/2018. Sinh viên nộp đơn đăng ký tham dự Hội thi tại Văn phòng Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình (Tầng 2 - Nhà Câu lạc bộ sinh viên). - Thu sản phẩm dự thi: trước ngày 30/04/2018. Sinh viên nộp trực tiếp sản phẩm, kèm bản thuyết minh về sản phẩm tại Văn phòng Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình (Tầng 2 - Nhà Câu lạc bộ sinh viên) - Hội đồng tiến hành chấm và xét giải thưởng: trước ngày 15/05/2018

KẾ HOẠCH GIẢI THƯỞNG "KHOA HỌC TRẺ QBU' LẦN THỨ I NĂM HỌC 2017-2018

12/11/2017 9:51:28 AM

KẾ HOẠCH GIẢI THƯỞNG Thời gian nộp hồ sơ tham gia xét và tiến hành xét Giải thưởng: a. Các sinh viên hoặc nhóm sinh viên có đề tài 01 bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định tại mục 5 (có ký nhận). Địa điểm nộp hồ sơ: Bản in các loại theo yêu cầu gửi về Văn phòng Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình (Tầng 2 – Nhà Câu lạc bộ sinh viên): trước ngày 15/05/2018. b. Hội đồng tiến hành xét Giải theo các lĩnh vực khoa học và công nghệ: 20/05/2018 c. Tổng kết và trao Giải thưởng: 25/05/2018

KẾ HOẠCH GIẢI THƯỞNG "KHOA HỌC TRẺ QBU' LẦN THỨ I NĂM HỌC 2016-2017

10/11/2017 2:35:51 PM

KẾ HOẠCH GIẢI THƯỞNG Khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống; - Phát huy năng lực tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập hoặc làm việc theo nhóm của sinh viên; hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên; góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường; - Khuyến khích các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viê

KẾ HOẠCH HỘI THI SINH VIÊN SÁNG TẠO LẦN THỨ IV NĂM HỌC 2016-2017

10/11/2017 2:33:36 PM

KẾ HOẠCH HỘI THI SINH VIÊN SÁNG TẠO LẦN THỨ IV NĂM HỌC 2016-2017 - Khuyến khích sinh viên rèn luyện kỹ năng tư duy, tìm tòi, khám phá và sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực bản thân, đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau khi tốt nghiệp. - Tạo điều kiện cho các sinh viên có cơ hội trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, hướng đến việc thiết lập môi trường xã hội hóa việc học tập. - Tìm kiếm, tuyên dương và quảng bá các giải pháp thiết thực có khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình