Kế hoạch hoạt động

Kế hoạch Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệpsinh viênlần thứ II - 2017 “QBU START-UP WARRIOR”

11/24/2017 2:39:09 PM

Kế hoạch Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệpsinh viênlần thứ II - 2017 “QBU START-UP WARRIOR” Căn cứ Chương trình Công tác Hội và Phong trào Sinh viên năm học 2017 – 2018; Căn cứ Kế hoạch số 09-KH/TWHSV ngày 15 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viênViệt Nam về việc Tổ chức Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên lần thứ II – 2017. Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên “QBU Start-up Warrior2017” lần thứ II– 2017

KẾ HOẠCH CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH NĂM 2017 - 2018

10/25/2017 2:29:58 PM

KẾ HOẠCH CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH NĂM 2017 - 2018 Căn cứ Kế hoạch Công tác Hội và Phong trào Sinh viên năm học 2017 –2018.Hội Sinh viên trường Đại học Quảng Bình tổ chức Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh năm 2017 - QBU English Eloquence Contest 2017.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

10/11/2017 10:48:15 AM

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN NĂM HỌC 2017-2018 Năm học 2017 - 2018 là năm học diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, triển khai Nghị quyết đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc nhiệm kỳ 2017- 2022; năm học cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc khoá IX, tổ chức đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình lần thứ V, hướng đến Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2018 - 2023). Trên cơ sở Chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học

THỂ LỆ HỘI THI “THỦ LĨNH SINH VIÊN LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2016 - 2017”

10/11/2017 10:33:28 AM

THỂ LỆ HỘI THI “THỦ LĨNH SINH VIÊN LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2016 - 2017” 1. Gửi danh sách đăng ký tham gia: Từ ngày 07/3/2016 đến hết ngày 19/3/2016. 2. Vòng loại: 2.1. Thời gian: Từ 27/3/2016 đến ngày 30/3/2016(sẽ có thông báo cụ thể) 2.2. Địa điểm: Phòng máy tính- Giảng đường C, trường Đại học Quảng Bình

KẾ HOẠCH THAM GIA HỘI THI “THỦ LĨNH SINH VIÊN LẦN THỨ NHẤT NĂM 2016”

10/11/2017 10:31:35 AM

KẾ HOẠCH  THAM GIA HỘI THI “THỦ LĨNH SINH VIÊN LẦN THỨ NHẤT NĂM 2016” Thực hiện Kế hoạch số 02/TWHSV ngày 01/3/2016 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc tổ chức Hội thi“Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2016”. BTK Hội Sinh viên trường Đại học Quảng Bình xây dựng Kế hoạch Hội thi

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình