Kế hoạch hoạt động

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

10/11/2017 10:48:15 AM

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN NĂM HỌC 2017-2018 Năm học 2017 - 2018 là năm học diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, triển khai Nghị quyết đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc nhiệm kỳ 2017- 2022; năm học cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc khoá IX, tổ chức đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình lần thứ V, hướng đến Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2018 - 2023). Trên cơ sở Chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học

THỂ LỆ HỘI THI “THỦ LĨNH SINH VIÊN LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2016 - 2017”

10/11/2017 10:33:28 AM

THỂ LỆ HỘI THI “THỦ LĨNH SINH VIÊN LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2016 - 2017” 1. Gửi danh sách đăng ký tham gia: Từ ngày 07/3/2016 đến hết ngày 19/3/2016. 2. Vòng loại: 2.1. Thời gian: Từ 27/3/2016 đến ngày 30/3/2016(sẽ có thông báo cụ thể) 2.2. Địa điểm: Phòng máy tính- Giảng đường C, trường Đại học Quảng Bình

KẾ HOẠCH THAM GIA HỘI THI “THỦ LĨNH SINH VIÊN LẦN THỨ NHẤT NĂM 2016”

10/11/2017 10:31:35 AM

KẾ HOẠCH  THAM GIA HỘI THI “THỦ LĨNH SINH VIÊN LẦN THỨ NHẤT NĂM 2016” Thực hiện Kế hoạch số 02/TWHSV ngày 01/3/2016 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc tổ chức Hội thi“Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2016”. BTK Hội Sinh viên trường Đại học Quảng Bình xây dựng Kế hoạch Hội thi

KẾ HOẠCH CUỘC THI SINH VIÊN SÁNG TẠO LẦN THỨ III NĂM 2016-2017

10/11/2017 10:30:02 AM

KẾ HOẠCH CUỘC THI SINH VIÊN SÁNG TẠO LẦN THỨ III NĂM 2016-2017 Cuộc thi được tổ chức sẽ là hoạt động thiết thực trong việc mở rộng phong trào, động viên, khích lệ sinh viên tham gia tích cực hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học.

Kế hoạch hoạt động tháng 1 năm 2016

1/22/2016 1:29:44 PM

Kế hoạch hoạt động tháng 1 năm 2016 Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt lập thành tích chào mừng 66 năm ngày học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2016)

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình