Giới thiệu

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BCH

12/19/2015 9:12:35 AM

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BCH Căn cứ kết quả hiệp thương tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TrườngĐại học Quảng Bình khoá IV; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội Sinh viên khoá IX; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình. Hội Sinh viên Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quảng Bình thốngnhất phân công công tác đối với Ủy viên Ban Thư ký, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên khoá IV, cụ thể như sau:

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình