Giới thiệu

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BCH NHIỆM KỲ 2015-2018

10/11/2017 11:04:29 AM

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BCH NHIỆM KỲ 2015-2018 Căn cứ kết quả hiệp thương tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TrườngĐại học Quảng Bình khoá IV; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội Sinh viên khoá IX; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình. Hội Sinh viên Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quảng Bình thốngnhất phân công công tác đối với Ủy viên Ban Thư ký, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên khoá IV, cụ thể như sau:

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH KHÓA IV – NHIỆM KỲ 2015-2018

10/11/2017 10:00:40 AM

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH KHÓA IV – NHIỆM KỲ 2015-2018 TRÁCHNHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯ KÝ; TRÁCHNHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH,ỦYVIÊN BAN THƯ KÝ, CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH;CHẾĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC.

LỊCH SỬ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

10/11/2017 9:59:15 AM

LỊCH SỬ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH UBND Tỉnh Quảng Bình có Quyết định số 1088 ngày 04 tháng 5 năm 2006 cho phép thành lập Hội Sinh viên trường CĐSP Quảng Bình. Và được TW Hội Sinh viên Việt Nam có quyết định thành lập vào tháng 10 năm 2006. Hội Sinh viên trường CĐSP Quảng Bình đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2006 – 2009ngày 28 tháng 10 năm 2006. Ngày 24 tháng 10 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định thành lập Trường Đại học Quảng Bình trên cơ sở Trường CĐSP QuảngBình, từ đó Hội Sinh viên đổi tên thành Hội Sinh viên Trường Đạ

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình